ATILIM ÜNİVERSİTESİ OTOMOTIV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
18.03.2019

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Otomotiv Mühendisliği Bölümü - Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana 2 aday başvurmuştur. Adayların yabancı dil sınavı sonuçları ve ALES sayısal puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 2 adayın da yeterli olduğu görülmüştür. Aşağıdaki tabloda yer alan bu iki aday, 20.03.2019 Çarşamba günü saat 10:30’da, Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, A2 Blok, 2. Kat, 2018 numaralı toplantı salonunda yapılacak mülakâta ve yine aynı gün saat 12:30’da, Atılım Üniversitesi, Rektörlük Binası, 101RB numaralı sınıfta yapılacak olan yazılı sınava davet edilmektedirler. 

Sıra No Adı Soyadı Yabancı Dil Notu Yabancı Dil Not Ağırlığı ( % 40) ALES Notu ALES Not Ağırlığı ( % 60) Toplam
1 Mehmet Can DAMLI 70.00 28.00 77.36 46.42 74.42
2 Ozan TEKİN 70.00 28.00 73.31 43.99 71.99