ATILIM ÜNİVERSİTESİ OTOMOTIV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU - 18 03 2019

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Otomotiv Mühendisliği Bölümü - Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana 2 aday başvurmuştur. Adayların yabancı dil sınavı sonuçları ve ALES sayısal puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 2 adayın da yeterli olduğu görülmüştür. Aşağıdaki tabloda yer alan bu iki aday, 20.03.2019 Çarşamba günü saat 10:30’da, Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, A2 Blok, 2. Kat, 2018 numaralı toplantı salonunda yapılacak mülakâta ve yine aynı gün saat 12:30’da, Atılım Üniversitesi, Rektörlük Binası, 101RB numaralı sınıfta yapılacak olan yazılı sınava davet edilmektedirler. 

Sıra No Adı Soyadı Yabancı Dil Notu Yabancı Dil Not Ağırlığı ( % 40) ALES Notu ALES Not Ağırlığı ( % 60) Toplam
1 Mehmet Can DAMLI 70.00 28.00 77.36 46.42 74.42
2 Ozan TEKİN 70.00 28.00 73.31 43.99 71.99

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6500 [site_id] => 13 [title_tr] => ATILIM ÜNİVERSİTESİ OTOMOTIV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU [title_en] => AUTOMOTIVE ENGINEERING PRELIMINARY EVALUATION RESULTS OF RESEARCH ASSISTANTAPPLICATIONS [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Otomotiv Mühendisliği Bölümü - Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana 2 aday başvurmuştur. Adayların yabancı dil sınavı sonuçları ve ALES sayısal puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 2 adayın da yeterli olduğu görülmüştür. Aşağıdaki tabloda yer alan bu iki aday, 20.03.2019 Çarşamba günü saat 10:30’da, Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, A2 Blok, 2. Kat, 2018 numaralı toplantı salonunda yapılacak mülakâta ve yine aynı gün saat 12:30’da, Atılım Üniversitesi, Rektörlük Binası, 101RB numaralı sınıfta yapılacak olan yazılı sınava davet edilmektedirler. 

Sıra No Adı Soyadı Yabancı Dil Notu Yabancı Dil Not Ağırlığı ( % 40) ALES Notu ALES Not Ağırlığı ( % 60) Toplam
1 Mehmet Can DAMLI 70.00 28.00 77.36 46.42 74.42
2 Ozan TEKİN 70.00 28.00 73.31 43.99 71.99

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
Order Name Surname

Foreign Language Exam Grade

Foreign Language Exam Grade Percentage (%40)

ALES Grade

ALES Grade Percentage(%60)

TOTAL
1 Mehmet Can DAMLI 70.00 28.00 77.36 46.42 74.42
2 Ozan TEKİN 70.00 28.00 73.31 43.99 71.99

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-03-18 17:50:24 [end] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-03-18 14:56:17 [updated_at] => 2019-03-25 09:37:08 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => https://www.atilim.edu.tr/tr/ae/announcement/6500/atilim-universitesi-otomotiv-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-giris-sinavi--icin-on-degerlendirme-sonucu [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => atilim-universitesi-otomotiv-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-giris-sinavi--icin-on-degerlendirme-sonucu-1552920977 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 13 [name_tr] => Otomotiv Mühendisliği [url] => ae [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6500 [site_id] => 13 [title_tr] => ATILIM ÜNİVERSİTESİ OTOMOTIV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU [title_en] => AUTOMOTIVE ENGINEERING PRELIMINARY EVALUATION RESULTS OF RESEARCH ASSISTANTAPPLICATIONS [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

“Ö\u011fretim Üyesi D\u0131\u015f\u0131ndaki Ö\u011fretim Eleman\u0131 Kadrolar\u0131na Naklen veya Aç\u0131ktan Yap\u0131lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S\u0131nav ile Giri\u015f S\u0131navlar\u0131na \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Yönetmelik” uyar\u0131nca “Otomotiv Mühendisli\u011fi Bölümü - Ara\u015ft\u0131rma Görevlili\u011fi” için yap\u0131lan ilana 2 aday<\/strong> ba\u015fvurmu\u015ftur. Adaylar\u0131n yabanc\u0131 dil s\u0131nav\u0131 sonuçlar\u0131 ve ALES say\u0131sal puan\u0131 esas al\u0131narak yap\u0131lan incelemelerden 2 aday\u0131n da<\/strong> yeterli<\/strong> oldu\u011fu görülmü\u015ftür. A\u015fa\u011f\u0131daki tabloda yer alan bu iki aday, 20.03.2019 Çar\u015famba günü saat 10:30’da, At\u0131l\u0131m Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, A2 Blok, 2. Kat, 2018 numaral\u0131 toplant\u0131 salonunda yap\u0131lacak mülakâta ve yine ayn\u0131 gün saat 12:30’da, At\u0131l\u0131m Üniversitesi, Rektörlük Binas\u0131, 101RB numaral\u0131 s\u0131n\u0131fta yap\u0131lacak olan yaz\u0131l\u0131 s\u0131nava davet edilmektedirler. <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
S\u0131ra No<\/td>\n\t\t\tAd\u0131 Soyad\u0131<\/td>\n\t\t\tYabanc\u0131 Dil Notu<\/td>\n\t\t\tYabanc\u0131 Dil Not A\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 ( % 40)<\/td>\n\t\t\tALES Notu<\/td>\n\t\t\tALES Not A\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 ( % 60)<\/td>\n\t\t\tToplam<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
1<\/td>\n\t\t\tMehmet Can DAMLI<\/td>\n\t\t\t70.00<\/td>\n\t\t\t28.00<\/td>\n\t\t\t77.36<\/td>\n\t\t\t46.42<\/td>\n\t\t\t74.42<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
2<\/td>\n\t\t\tOzan TEK\u0130N<\/td>\n\t\t\t70.00<\/td>\n\t\t\t28.00<\/td>\n\t\t\t73.31<\/td>\n\t\t\t43.99<\/td>\n\t\t\t71.99<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
Order<\/td>\n\t\t\tName Surname<\/td>\n\t\t\t\n\t\t\t

Foreign Language Exam Grade<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Foreign Language Exam Grade Percentage (%40)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES Grade<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES Grade Percentage(%60)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

TOTAL<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
1<\/td>\n\t\t\tMehmet Can DAMLI<\/td>\n\t\t\t70.00<\/td>\n\t\t\t28.00<\/td>\n\t\t\t77.36<\/td>\n\t\t\t46.42<\/td>\n\t\t\t74.42<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
2<\/td>\n\t\t\tOzan TEK\u0130N<\/td>\n\t\t\t70.00<\/td>\n\t\t\t28.00<\/td>\n\t\t\t73.31<\/td>\n\t\t\t43.99<\/td>\n\t\t\t71.99<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-03-18 17:50:24 [end] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-03-18 14:56:17 [updated_at] => 2019-03-25 09:37:08 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => https://www.atilim.edu.tr/tr/ae/announcement/6500/atilim-universitesi-otomotiv-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-giris-sinavi--icin-on-degerlendirme-sonucu [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => atilim-universitesi-otomotiv-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-giris-sinavi--icin-on-degerlendirme-sonucu-1552920977 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 13 [name_tr] => Otomotiv Mühendisliği [name_en] => Automotive Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => otomotiv-muhendisligi [slug_en] => ae [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":107052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"},"caption":"1519399586-otomotiv_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1046785,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"},"caption":"1.jpg","width":"1366px","height":"768px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:48:42 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 43 [rgt] => 44 [depth] => 2 [color] => [url] => ae [home_page_id] => 239 [atacs_id] => 5188 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 46 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 13 [name_tr] => Otomotiv Mühendisliği [name_en] => Automotive Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => otomotiv-muhendisligi [slug_en] => ae [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":107052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"},"caption":"1519399586-otomotiv_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1046785,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"},"caption":"1.jpg","width":"1366px","height":"768px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:48:42 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 43 [rgt] => 44 [depth] => 2 [color] => [url] => ae [home_page_id] => 239 [atacs_id] => 5188 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 46 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1