ATILIM ÜNİVERSİTESİ OTOMOTIV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU - 18 03 2019

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Otomotiv Mühendisliği Bölümü - Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana 2 aday başvurmuştur. Adayların yabancı dil sınavı sonuçları ve ALES sayısal puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 2 adayın da yeterli olduğu görülmüştür. Aşağıdaki tabloda yer alan bu iki aday, 20.03.2019 Çarşamba günü saat 10:30’da, Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, A2 Blok, 2. Kat, 2018 numaralı toplantı salonunda yapılacak mülakâta ve yine aynı gün saat 12:30’da, Atılım Üniversitesi, Rektörlük Binası, 101RB numaralı sınıfta yapılacak olan yazılı sınava davet edilmektedirler. 

Sıra No Adı Soyadı Yabancı Dil Notu Yabancı Dil Not Ağırlığı ( % 40) ALES Notu ALES Not Ağırlığı ( % 60) Toplam
1 Mehmet Can DAMLI 70.00 28.00 77.36 46.42 74.42
2 Ozan TEKİN 70.00 28.00 73.31 43.99 71.99