ATILIM ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI - 25 03 2019

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Otomotiv Mühendisliği Bölümü - Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana iki (2) aday başvurmuştur. Yapılan öndeğerlendirme sonucunda, adayların yabancı dil sınavı sonuçları ve ALES sayısal puanı esas alınarak yapılan incelemeler ile, iki adayın da yeterli olduğu görülmüştür. Bu iki aday, 20.03.2019 Çarşamba günü saat 10:30’da, yapılan yazılı giriş sınava davet edilmişlerdir. İki adaydan sadece bir (1) aday yazılı giriş sınavına katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaya, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapması için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

 

Yazılı giriş sınavı sonrasında ALES (% 30), lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Yazılı giriş sınavına giren tek aday olan Ozan Tekin, değerlendirme puanı olan minimum 65 (altmış beş) puan kriterini sağladığından, asıl aday olarak belirlenmiştir. Sınava giren başka aday olmadığından, ikinci asil aday ve yedek aday listesi belirlenmemiştir.

 

Başarılı adayın değerlendirme puanı aşağıda verilmiştir:

 

İsim

Giriş Sınavı

ALES

YDS

CPGA

Toplam (%100)

Karar

Not

Ağırlık (% 30)

Not

Ağırlık (% 30)

Not

Ağırlık (% 10)

Not

Ağırlık (% 30)

 

1

Ozan Tekin

 

74,00

 

22,20

 

73,31

 

21,99

 

70,00

 

7,00

 

81,33

 

24,40

 

75,59

Başarılı Asıl

Aday