OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
08.11.2021

 “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Otomotiv Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan “18.10.2021 tarihli ilana 19 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre yapılan sıralamada giren 10 adayın koşulları sağladığı görülmüştür.

MADDE 10 – (Değişik:RG-14/3/2016-29653) (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

Adayların sıralamaları, yabancı dil sonuçları (İngilizce Dil düzeyi) ve ALES puanı esas alınarak yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda yer alan adaylar 11.11.2021 tarihinde yapılacak yazılı sınava davet edilmektedirler.

Sıra Ad Soyad

ALES - SAY 

(60 %)

İngilizce Sınavı

(40 %)

Toplam
1 D**** K*********

91.24462

82.50

87.746772

2 A********* O*** 89.92268 82.50 86.953608
3 E** Ç**** 88.66148 82.50 86.196888
4 A*** E*** Ö****** 86.98185 83.75 85.689110
5 N*** A* 88.20634 75.00 82.923804
6 A**** H**** Ç***** 87.70944 75.00 82.625664
7 N*** P**** 80.93627 85.00 82.561762
8 E**** E****** 88.82059 72.5 82.292354
9 M****** K**** A*** 84.23232 78.75 82.039392
10 M******* R**** K******* 79.69342 80.00 79.816052

Yazılı sınav tarihi aşağıda verilmiştir:

Sınav Tarihi: 11.11.2021 Perşembe

Sınav Saati: 10:30

Sınav Yeri: Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Toplantı Salonu, 2018 No’lu Oda