ATILIM ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME SONUCU
17.11.2021

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü’ne Araştırma Görevliliği için başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucunda bilim sınavına girmeye hak kazanan 10 adayın 7’si 11.11.2021 tarihinde saat 10:30’da yapılan bilim sınavına girmiştir.

Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında Bilim Sınavında alınması gereken en az not olan 60 (altmış) puan ve genel toplamda 100 üzerinden en az 65 puan kriterlerinin her ikisini de Bilim Sınavına giren adaylardan A*** E*** Ö****** ve D**** K********* sağlamıştır. Diğer adaylar yukarıdaki kriterleri sağlayamadığından başarısız olmuştur.

Yapılan giriş bilim sonrasında, ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak nihai değerlendirme yapılmıştır.

Açılan araştırma görevlisi kadrosuna atanmak üzere A*** E*** Ö****** asil aday olarak, D**** K********* ise yedek aday olarak belirlenmiştir.