OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
11.01.2022

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

 “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Otomotiv Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan “20.12.2021 tarihli ilana 4 aday başvurmuştur. (1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre ve (2) ilanda belirtilen “Otomotiv veya makine mühendisliği bölümü mezunu olup bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans veya doktoraya kayıtlı olmak” şartına göre yapılan değerlendirmede, başvuruda bulunanlardan 3 adayın koşulları sağladığı görülmüştür.

 

MADDE 10 – (Değişik:RG-14/3/2016-29653) (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

Adayların değerlendirmeleri, yabancı dil sonuçları (İngilizce Dil düzeyi) ve ALES puanı esas alınarak yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda yer alan 3 aday 18.01.2022 tarihinde yapılacak yazılı sınava davet edilmektedirler.

Yazılı sınav tarihi aşağıda verilmiştir:

Sınav Tarihi: 18.01.2022 Salı

Sınav Saati: 10:30

Sınav Yeri: Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, A2 Blok, 2025 nolu sınıf