Otomotiv Topluluğu TÜBİTAK SAGE Teknik Gezisi
15.11.2022

Atılım Üniversitesi, Otomotiv Topluluğu olarak 15.11.2022 tarihinde TÜBİTAK SAGE teknik gezimiz gerçekleştirdik. İlk olarak bir sunum ile enstitünün işleyişi, düzeni ve tesiste üretilen teknolojiler ile ilgili ayrı ayrı teknik bilgi videoları bize gösterildi. Bu teknolojiler füze, insansız hava araçları ile bunların daha büyük hava taşıtlarına montajı, ve bu araçlar için kullanılan yardımcı ekipmanları da içeriyordu. Bizler bütün bu ekipmanların nasıl kullanıma hazırlandığı, nasıl kullanıldığı ve ne gibi üstünlüklerinin olduğu hakkında detaylı bilgiler aldık. Bu sektörde yakın zamanda savunma sanayii için ne gibi teknolojilerin geliştirileceği ve dış dünyadan oldukça izole olan bir kamu kuruluşunda nasıl bir çalışma ortamıyla karşılaşacağımızın ipuçlarını aldık.

Daha sonra bu kuruluşta çalışılan teknolojiler ve ürünlerin modellerini ve realize edilmiş olanlarını fiziksel olarak görebildiğimiz, hangar benzeri bir alana geçtik ve incelemelerde bulunduk. Uzmanlar sorularımıza detaylı cevaplar verdi. Her modelin şekil, yapı, donanım üstünlükleri olduğunu ve hem insanlı hem insansız hava taşıtlarına kullanılmak üzere monte edilebileceğini öğrendik.

Gezimizin son kısmında ana üretim alanına geçtik. Burada çok eksenli büyük ölçekli CNC makineleri gördük; Ar-Ge bürosu bizleri bilgilendirdi. Tasarım aşamasında Siemens NX katı modelleme programının kullanıldığı taslakları gördük. Üretilmiş olan örnek parçaları da inceleme fırsatımız oldu.

Ziyaret ettiğimiz bu kurum makine, otomotiv, imalat, havacılık, uzay mühendisi adayları için mezuniyetlerinden sonra çalışmayı çok isteyecekleri bir yer olarak akıllarda kaldı. Bu arada SAGE’de staj yapabilmek için 4 üzerinden en az 3 genel ortalama notuna sahip olmak gerektiğini öğrendik. Bu geziyle yerli yüksek teknolojinin savunma sanayimizde  ve kalkınmamızda ne kadar büyük bir öneme sahip olduğuna şahit olduk.

1686219045-SAGE gezisi - Photo.jpg