2017-2018 Lisans Araştırma Projeleri (LAP) Çağrısı - 22 09 2017

Değerli Öğretim Elemanlarımız, Değerli Öğrencilerimiz

2017–2018 Akademik Yılı Lisans Araştırma Projeleri (LAP) Programı başvuru çağrısı açılmıştır.Programa son başvuru tarihi 13 Ekim 2017'dir.

 

 

LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ (LAP) PROGRAMI

 

LAP, Atılım Üniversitesinin stratejik planına ve araştırma üniversitesi olma vizyonuna uygun olarak, üniversitede disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırma düzeyini yükseltmek, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırma projelerinde takım çalışmalarını desteklemek, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek amacıyla 2010-2011 akademik yılında geliştirilmiştir. LAP programı, Atılım Üniversitesi’nin araştırma yapmak isteyen öğretim elemanları ve lisans öğrencilerine sağlanan bir destek programıdır. Programa birden fazla disiplini gerektiren araştırma konularında iki veya daha fazla lisans öğrencisinden oluşan araştırma takımlarına danışmanlık etmek isteyen tüm öğretim elemanları ve araştırmacılar başvurabilirler.

 

LAP Programında projeler

 

LAP-A: Kredili Ders Projeleri Desteği

LAP-B: Yarışma/Yenilikçilik Projeleri Desteği

LAP-C: Çağrılı Projeler Desteği 

 

olmak üzere 3 kategoride desteklenecektir. 

 

Programın özellikleri aşağıda özetlendiği gibidir:

•    Programa öğretim elemanları ve öğrenciler başvurabilmektedirler.

•    Araştırma proje teklifleri öğrencilere duyurulmak üzere öğretim elemanları tarafından önceden hazırlanarak, kabul edilen projeler üniversite web sayfasında başvuru için öğrencilere duyurulmaktadır.

•    Öğrenciler tarafından takım halinde geliştirilen proje teklifleri de bir veya birden fazla öğretim elemanının danışmanlığında ortak olarak sunulabilmektedir.

•    Araştırma çalışmaları akademik yıl sonundan önce tamamlanmaktadır.

•  Araştırma takımları öğretim elemanlarından oluşan bir asıl ve gerekirse bir veya birden fazla eş-danışman tarafından yürütülmektedir.

•    Lisans üstü öğrenciler de eş-danışman olarak görev alabilmektedir.

•    Disiplinlerarası işbirliği tercih nedenidir.

•    Öğrencilerin akademik yıl içerisinde en az 100 saat araştırma projesinde çalışmaları beklenmektedir.

•    Programı başarıyla bitiren öğrencilere bir lisans araştırma sertifikası verilmektedir.

•    Her takımda çalışacak öğrenci sayısı danışman sayısından en az iki misli daha fazla olması istenmektedir.

•    LAP-B ve LAP-C programlarına ortalaması 2.50 veya daha yüksek olan ve en az ikinci sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilmektedirler. Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri asıl takım danışmanlarının onayı ile kurulan takımlarda gönüllü olarak çalışabilecektir.

 

LAP projelerinin bitiminde aşağıdaki faaliyetlerden en az birinin yerine getirilmesi beklenmektedir.

•   Proje bitiminde ortak bir rapor hazırlanması,

•   Çalışanlar arasında zengin bir takım ve araştırma ruhunun yerleşmesi,

•   Üniversite içinde veya dışında düzenlenecek olan konferanslarda öğrenciler tarafından sözlü sunum veya posterler verilmesi,

•   Makaleler yayınlanması

LAP projelerinin bitiminde; Üniversite içinde veya dışında düzenlenecek olan konferanslarda öğrenciler tarafından sözlü sunum yapılması veya posterler sergilenmesi, konuyla ilgili makale, sunum ve/veya yayın yapılması, proje danışmanlarının önderliğinde öğrenci takımları tarafından hazırlanacak posterler akademik yıl sonunda düzenlenecek olan “LAP Şenliği”nde sergilenmesi beklenmektedir.

 

  1. LAP PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER

 

LAP-A Kredili Ders Projeleri Desteği

Lisans programı çerçevesinde bir akademik yıl boyunca süren araştırma derslerinin ve bitirme projelerinin takım çalışması şeklinde yürütülmesi için sağlanan destektir.

a. Dersle ilgili araştırmalar için araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere öğrenci başına 1.000 TL’ye kadar ve toplam 15.000 TL’yi geçmeyecek şekilde maddi destek verilebilecektir.

b. Bu çalışmaların araştırma amaçlı olmaları beklenmektedir.

c. Bu derslerden öğrenciler kredi alacaklarından, öğrencilere ve öğretim üyelerine ek bir maddi destek verilmeyecektir. Öğrenci katılımı için not ortalaması sınırı uygulanmayacaktır.

 

LAP-B Yarışma /Yenilikçilik Projeleri Desteği:

Üniversitemizin öğrenci topluluk faaliyetleri başta olmak üzere öğrencilerin hazırlanarak, katılacağı Üniversite dışı yarışmalar için akademik yıl içinde Öğrenci Takımlarına sağlanan destektir.

a. Öğretim elemanlarının mentorluğunda öğrenciler tarafından hazırlanarak proje önerisi sunulabilecektir.  Desteklenmesi uygun bulunan yarışma projeleri takım oluşturmak üzere öğrencilere duyurulacaktır.

b. Yarışma proje takımları öğretim elemanlarından oluşan bir danışman ve birden fazla eş-danışman tarafından yürütülebilecektir. Danışman ve eş danışmanların mentorluğunda öğrenciler tarafından önerilen projelerin yürütücüsü öğrenci olabilecektir.

c. Lisans öğrencileri araştırmacı veya gönüllü olarak proje çağrılarına başvurabilecek ve seçilen öğrenciler proje takımlarında  yer alabilecektir. Kabul edilmiş olan proje takımlarında yer almak üzere öğrencilerin aday başvurularını yapmaları için ARGEDA web sayfasında duyuru yapılacaktır.

d. Her yarışma projesi araştırma masraflarını karşılamak üzere 2.000 TL’ye kadar maddi destek alabilecektir. Gerekirse daha fazla desteği proje takımlarının başka kaynaklardan temin etmeleri beklenmektedir.

e. Her danışmana ve eş-danışmana desteklenen her proje başına bilimsel/sanatsal/ kültürel faaliyetler ile kongre, seminer katılımı, makina-teçhizat ve sarf alımlarında kullanılmak üzere 1.000 TL’ye kadar maddi destek verilecektir.

f. Araştırmacı öğrenci olarak genel ortalaması 2.50 veya daha yüksek olan ve en az ikinci sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilecektir. Birden fazla projede araştırmacı olunamaz.

 

LAP-C Çağrılı Projeler Desteği:

Bağımsız bir araştırma konusu çevresinde ve bir danışman öğretim elemanı önderliğinde (danışman doktora programı öğrencisi olabilir) kurulan öğrenci takımları için sağlanan destektir.

a. Programa öğretim elemanları ve öğrenciler başvurabilecektir.

b. Araştırma takımları öğretim elemanlarından oluşan bir danışman ve birden fazla eş-danışman tarafından yürütülecektir. Doktora öğrencileri de eş-danışman olarak görev alabilecektir.

c. Lisans öğrencileri araştırmacı veya gönüllü olarak proje çağrılarına başvurabilecek ve seçilen öğrenciler proje takımlarında yer alabilecektir. Kabul edilmiş olan proje takımlarında yer almak üzere öğrencilerin aday başvurularını gerçekleştirebilmesi için ARGEDA web sayfasında duyuru yapılacaktır.

d. Öğrenciler tarafından takım halinde geliştirilen proje önerileri de bir veya birden fazla öğretim elemanının danışmanlığında ortak olarak sunulabilecektir.

e. Her danışman önerdiği proje için, proje araştırma masraflarını karşılamak üzere 2.000 TL’ye kadar maddi destek alabilecektir.

f. Önerileri kabul edilen her danışmana ve eş-danışmana bilimsel/sanatsal/ kültürel faaliyetler ile kongre, seminer katılımı, makina-teçhizat ve sarf alımlarında kullanılmak üzere proje başına 1.000 TL’ye kadar maddi destek verilecektir.

g. Lisans öğrencileri araştırmacı veya gönüllü olarak proje çağrılarına başvurabilecektir ve seçilen öğrenciler proje takımlarında yer alabilecektir.

h. Araştırmacı öğrenci olarak genel ortalaması 2.50 veya daha yüksek olan ve en az ikinci sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilecektir. Birden fazla projede araştırmacı olunamaz.

 

 

2.  LAP PROGRAMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

a. LAP programına, temel araştırma(1), deneysel geliştirme(2), yenilikçi ürün veya süreç(3) olmak üzere 3 alt kategoriden biri belirtilerek teklif verilecektir. Proje faaliyetleri(4) ve çıktıları teklif edildikleri alt kategoriyle uyumlu olmalıdır.Yeni veya devam eden dış kurum destekli projelerle birlikte yapılacak(5) LAP projelerinin önerilmesi özellikle teşvik edilmektedir. Projelerin sanayi tarafından tanınan ve desteklenen araştırma projeleri şeklinde başlaması, disiplinlerarası işbirliği ve ileri araştırmalarla devam etme potansiyeli bulunması tercih nedenidir. Sanayi Destekli Projelere’ ek olarak TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB, BİDEB, Avrupa Birliği ERASMUS+, Horizon2020 ve Kamu Kurumu projeleri diğer dış kurum destekli projelere örnek olarak gösterilebilir.

b.  Her takımda çalışacak öğrenci sayısı danışman sayısından en az iki misli daha fazla olacaktır.

c.  Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri proje danışmanlarının onayı ile kurulan takımlarda gönüllü olarak çalışabilecektir.

d.  Projelerini başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans araştırmalarına katılım sertifikası verilecektir.

 

3.  PROJE TEKLİFİNİN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR

a.       Program kapsamındaki araştırma çalışmaları akademik yıl içerisinde tamamlanacaktır.

b.  LAP projelerinin bitiminde aşağıdaki faaliyetlerden en az birinin yerine getirilmesi gerekmektedir:

1) Üniversite içinde veya dışında düzenlenecek olan konferanslarda öğrenciler tarafından sözlü sunum yapılması veya posterler sergilenmesi,

2) Konuyla ilgili makale, sunum ve/veya yayın yapılması,

3)  Akademik yıl içinde projenin çalışma alanı ve kategorisine uygun ulusal ve/veya uluslararası Lisans yarışmalarına başvuruda bulunması.

c.  Proje danışmanlarının önderliğinde öğrenci takımları tarafından hazırlanacak posterler akademik yıl sonunda düzenlenecek olan akademik etkinliklerde sergilenecektir.

  4. PROJE TEKLİF TAKVİMİ

Proje tekliflerinin en geç 13 Ekim 2017 günü çalışma saati bitimine kadar ARGEDA-TTO Direktörlüğüne bir kopya basılı ve imzaları tamamlanmış olarak ve elektronik olarak e-posta ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje tekliflerinin sunulmasında ve değerlendirilmesinde aşağıda verilen takvim uygulanacaktır.

13 Ekim 2017

LAP Proje Çağrılarının Kapanışı

(Proje Tekliflerinin Teslimi için Son Gün)

20 Ekim 2017

LAP Proje Öneri Sunumları

27 Ekim 2017

AYK Değerlendirmesi

31 Ekim 2017

ÜAK Değerlendirmesi

10 Kasım 2017

Desteklenen LAP Projelerinin Duyurulması

13 Kasım-17 Kasım 2017 

LAP-C Projelerine Öğrenci Başvuruları

Takımların Oluşması

20-24 Kasım 2017

Sözleşmeler ve LAP Projelerinin Başlaması

 

5.  LAP PROJELERİNDE BURS ÖDEMELERİ

 

a. LAP–B veya LAP-C kategorisindeki bir projeye kabul edilen her araştırmacı öğrenciye akademik yıl içinde iki taksitte ödenmek suretiyle 1.000 TL burs ödemesi yapılacaktır.

b. Burs ödemesi yapılacak araştırmacı öğrencilerin projelere başvuru yaparken mezuniyetlerine en az 2 dönem kalmış olması, dönem kayıt ücretlerini ödemiş olması, akademik yıl içerisinde en az 100 saat araştırma projesinde çalışmayı kabul etmesi gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOT:

Proje teklifi sunmak isteyen öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz proje teklifi ve bütçenin hazırlanması aşamasında ARGEDA-TTO Direktörlüğü’nden yardım alabilirler.

Yardım ve Proje Önerilerinin Teslimi için:

Sema Hüseyin;  Tel. 586 8801;  E-posta: sema.huseyin@atilim.edu.tr

FORMLAR:

http://argeda.atilim.edu.tr/formlar

 

Dipnot Açıklamaları:

(1)      Temel Araştırma: Bir olgunun ya da gözlenebilir bir gerçeğin temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde etmek için yapılan, görünüşte belirli bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalardır.

(2)      Deneysel Geliştirme: Araştırmalardan ve/veya pratik deneyimlerden kazanılmış mevcut bilgiden yararlanarak, yeni süreç, sistem ve servislerde kullanılmak üzere yeni materyal, ürün veya alet üretmek veya halen kullanılanı önemli bir biçimde geliştirmek amacıyla yapılan sistematik çalışmalardır.

(3)      Yenilikçi Ürün veya Süreç: Teknolojik özellikleri veya kullanım amaçları daha önce üretilen ürünlerden (mal ya da hizmet) büyük farklılık gösteren üründür. Uygulamaya geçirilmek üzere teknolojik açıdan yeni veya büyük ölçüde iyileştirilmiş üretim veya hizmet sağlama yöntemleri ise süreç yeniliğidir.

(4)  Proje Faaliyetleri: Ar-ge projelerinin ek katma değer yaratacak rekabetçi yenilikler içermesi esastır. Projeler önceden planlanmış aşağıdaki Ar-Ge faaliyet aşamalarından bir veya birçoğunu içermelidir

a.  Kavram geliştirme

b.  Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

c.  Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları vb. çalışmalar

d.  Tasarım ve çizim çalışmaları

e.  Prototip üretimi

f.  Pilot tesis/sistem kurulması

g.  Deneme üretimi

h.  Patent ve lisans çalışmaları

i.  Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri.

(5)      Yeni veya devam eden dış kurum destekli projelerle birlikte yapılacak LAP proje önerisi ekinde ilgili kurum(lar) veya devam eden projelerin yöneticileri tarafından LAP projesi çerçevesinde Atılım Üniversitesi ile birlikte çalışma isteğini belirten niyet mektubu sunulmalıdır. Dış destekli projenin “Sanayi Destekli LAP” olarak yürütülmesi için sözleşme sürecinde kuruluş(lar) ile “ATÜ-Danışmanlık İzni” imzalanması veya devam etmekte olan bir dış destekli proje sözleşmesinin bulunması gerekmektedir. Dış destekli projelere örnekler: ATÜ Sanayi Danışmanlık Projeleri; TÜBİTAK, TEYDEB, SANTEZ, AB projeleri; ve Kamu Kurumları ile yapılan projelerdir.