Sosyal Bilimler Alanında Çalışan Araştırmacılar için Advanced Fellowships ve Newton Mobility Grants Çağrıları Açıldı - 19 01 2018

Değerli Araştırmacılarımız,

Birleşik krallık ile ortaklık içerisinde araştırma kapasitelerini güçlendirebilmesi ve dolaşım desteklerinden faydalanabilmesi için Newton Advanced Fellowships ve Newton Mobility Grant çağrıları açılmıştır.

ONEMLI NOT: British Academy sadece sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacıları desteklemektedir. Diğer bilimsel alanları destekleyen Royal Society en kısa zamanda çağrılarını açacak olup, açıldığında sizlere duyuru yapılacaktır.

Newton Advanced Fellowships

Newton Advanced Fellowships programı ile Türkiye’deki araştırmacıların Birleşik Krallık’tan ortakları ile birlikte bir eğitim vasıtasıyla kendilerini geliştirmeleri, bunun yanında karşılıklı bilimsel ziyaretlerin, bilimsel araştırmanın ve bilgi ve beceri aktarımının desteklenerek, araştırma   kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Kabul alan araştırmacılara senelik 37,000 sterline kadar destek verilecektir. Destek suresi en çok 2 sene olarak belirlenmiş olup, son başvuru tarihi 14 Mart 2018’dir. 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

https://www.britac.ac.uk/newton-advanced-fellowships   

Dikkat Edilecek Hususlar: Başvuracak araştırmacıların doktora derecesine sahip olması ve doktora sonrası kariyerinin 15 yılı geçmemesi gerekmektedir.

Newton Mobility Grants

Newton Mobility Grant programı ile Türkiye’deki araştırmacıların Birlesik Krallik’tan ortakları ile birlikte projeler geliştirebilmeleri, yeni araştırmacı ağlarına dahil olabilmeleri ve ortak çalışmalar başlatabilmeleri hedeflenmektedir. Kabul alan araştırmacılara 10,000 sterline kadar bütçe verilecek olup, en çok 2 sene içerisinde gerçekleştirilecek seyahatler desteklenecektir. Programın son başvuru tarihi 14 Mart 2018’dir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

https://www.britac.ac.uk/newton-mobility-grants

Dikkat Edilecek Hususlar: Başvuracak araştirmacıların doktora derecesine sahip olmasi gerekmektedir.

Newton- Katip Celebi Ekibi

Iletisim: Newtonfund.Turkey@fco.gov.uk

Asli Akcayoz

Newton Fund Programme Coordinator

British Embassy, Ankara

Address Sehit Ersan Cad. No: 46/A Cankaya, Ankara, TURKEY

asli.akcayoz@fco.gov.uk

Tel + 90 312 455 32 37

Fax +90 312 455 33 56

www.ukinturkey.fco.gov.uk

UKinTurkey in Facebook

UKinTurkey in Twitter

@Newtonfund

www.newtonfund.ac.uk

 

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 5209 [site_id] => 51 [title_tr] => Sosyal Bilimler Alanında Çalışan Araştırmacılar için Advanced Fellowships ve Newton Mobility Grants Çağrıları Açıldı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Değerli Araştırmacılarımız,

Birleşik krallık ile ortaklık içerisinde araştırma kapasitelerini güçlendirebilmesi ve dolaşım desteklerinden faydalanabilmesi için Newton Advanced Fellowships ve Newton Mobility Grant çağrıları açılmıştır.

ONEMLI NOT: British Academy sadece sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacıları desteklemektedir. Diğer bilimsel alanları destekleyen Royal Society en kısa zamanda çağrılarını açacak olup, açıldığında sizlere duyuru yapılacaktır.

Newton Advanced Fellowships

Newton Advanced Fellowships programı ile Türkiye’deki araştırmacıların Birleşik Krallık’tan ortakları ile birlikte bir eğitim vasıtasıyla kendilerini geliştirmeleri, bunun yanında karşılıklı bilimsel ziyaretlerin, bilimsel araştırmanın ve bilgi ve beceri aktarımının desteklenerek, araştırma   kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Kabul alan araştırmacılara senelik 37,000 sterline kadar destek verilecektir. Destek suresi en çok 2 sene olarak belirlenmiş olup, son başvuru tarihi 14 Mart 2018’dir. 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

https://www.britac.ac.uk/newton-advanced-fellowships   

Dikkat Edilecek Hususlar: Başvuracak araştırmacıların doktora derecesine sahip olması ve doktora sonrası kariyerinin 15 yılı geçmemesi gerekmektedir.

Newton Mobility Grants

Newton Mobility Grant programı ile Türkiye’deki araştırmacıların Birlesik Krallik’tan ortakları ile birlikte projeler geliştirebilmeleri, yeni araştırmacı ağlarına dahil olabilmeleri ve ortak çalışmalar başlatabilmeleri hedeflenmektedir. Kabul alan araştırmacılara 10,000 sterline kadar bütçe verilecek olup, en çok 2 sene içerisinde gerçekleştirilecek seyahatler desteklenecektir. Programın son başvuru tarihi 14 Mart 2018’dir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

https://www.britac.ac.uk/newton-mobility-grants

Dikkat Edilecek Hususlar: Başvuracak araştirmacıların doktora derecesine sahip olmasi gerekmektedir.

Newton- Katip Celebi Ekibi

Iletisim: Newtonfund.Turkey@fco.gov.uk

Asli Akcayoz

Newton Fund Programme Coordinator

British Embassy, Ankara

Address Sehit Ersan Cad. No: 46/A Cankaya, Ankara, TURKEY

asli.akcayoz@fco.gov.uk

Tel + 90 312 455 32 37

Fax +90 312 455 33 56

www.ukinturkey.fco.gov.uk

UKinTurkey in Facebook

UKinTurkey in Twitter

@Newtonfund

www.newtonfund.ac.uk

 

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] => ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2018-01-19 00:00:00 [end] => 2018-03-15 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-01-19 16:10:58 [updated_at] => 2018-01-19 16:13:11 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => sosyal-bilimler-alaninda-calisan-arastirmacilar-icin-advanced-fellowships-ve-newton-mobility-grants-cagrilari-acildi-12912 [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 5209 [site_id] => 51 [title_tr] => Sosyal Bilimler Alanında Çalışan Araştırmacılar için Advanced Fellowships ve Newton Mobility Grants Çağrıları Açıldı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

De\u011ferli Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131m\u0131z,<\/span><\/p>

Birle\u015fik krall\u0131k ile ortakl\u0131k içerisinde ara\u015ft\u0131rma kapasitelerini güçlendirebilmesi ve dola\u015f\u0131m desteklerinden faydalanabilmesi için Newton Advanced Fellowships ve Newton Mobility Grant ça\u011fr\u0131lar\u0131 aç\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/o:p><\/span><\/p>

ONEMLI NOT:<\/span><\/strong> British Academy sadece sosyal bilimler alan\u0131nda çal\u0131\u015fan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131 desteklemektedir. Di\u011fer bilimsel alanlar\u0131 destekleyen Royal Society en k\u0131sa zamanda ça\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131 açacak olup, aç\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda sizlere duyuru yap\u0131lacakt\u0131r.<\/span><\/p>

Newton Advanced Fellowships<\/span><\/u><\/strong><\/o:p><\/span><\/p>

Newton Advanced Fellowships program\u0131 ile Türkiye’deki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n Birle\u015fik Krall\u0131k’tan ortaklar\u0131 ile birlikte bir e\u011fitim vas\u0131tas\u0131yla kendilerini geli\u015ftirmeleri, bunun yan\u0131nda kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 bilimsel ziyaretlerin, bilimsel ara\u015ft\u0131rman\u0131n ve bilgi ve beceri aktar\u0131m\u0131n\u0131n desteklenerek, ara\u015ft\u0131rma   kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Kabul alan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lara senelik 37,000 sterline kadar destek verilecektir. Destek suresi en çok 2 sene olarak belirlenmi\u015f olup, son ba\u015fvuru tarihi 14 Mart 2018’dir.<\/strong><\/span> <\/span><\/p>

Ayr\u0131nt\u0131l\u0131 Bilgi \u0130çin:<\/o:p><\/span><\/p>

https:\/\/www.britac.ac.uk\/newton-advanced-fellowships<\/span><\/a>  <\/span> <\/span><\/p>

Dikkat Edilecek Hususlar: Ba\u015fvuracak ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n doktora derecesine sahip olmas\u0131 ve doktora sonras\u0131 kariyerinin 15 y\u0131l\u0131 geçmemesi gerekmektedir.<\/span><\/p>

Newton Mobility Grants<\/span><\/u><\/strong><\/o:p><\/span><\/p>

Newton Mobility Grant program\u0131 ile Türkiye’deki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n Birlesik Krallik’tan ortaklar\u0131 ile birlikte projeler geli\u015ftirebilmeleri, yeni ara\u015ft\u0131rmac\u0131 a\u011flar\u0131na dahil olabilmeleri ve ortak çal\u0131\u015fmalar ba\u015flatabilmeleri hedeflenmektedir. Kabul alan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lara 10,000 sterline kadar bütçe verilecek olup, en çok 2 sene içerisinde gerçekle\u015ftirilecek seyahatler desteklenecektir. Program\u0131n son ba\u015fvuru tarihi 14 Mart 2018’dir.<\/strong><\/o:p><\/span><\/p>

Ayr\u0131nt\u0131l\u0131 Bilgi \u0130çin:<\/p>

https:\/\/www.britac.ac.uk\/newton-mobility-grants<\/a><\/p>

Dikkat Edilecek Hususlar: Ba\u015fvuracak ara\u015ftirmac\u0131lar\u0131n doktora derecesine sahip olmasi gerekmektedir.<\/p>

Newton- Katip Celebi Ekibi<\/strong><\/p>

Iletisim: Newtonfund.Turkey@fco.gov.uk<\/a><\/strong><\/p>

Asli Akcayoz<\/strong><\/p>

Newton Fund Programme Coordinator<\/p>

British Embassy, Ankara<\/p>

Address<\/strong> Sehit Ersan Cad. No: 46\/A Cankaya, Ankara, TURKEY<\/p>

asli.akcayoz@fco.gov.uk<\/a><\/strong><\/p>

Tel <\/strong>+ 90 312 455 32 37<\/p>

Fax<\/strong> +90 312 455 33 56<\/p>

www.ukinturkey.fco.gov.uk<\/strong><\/a><\/p>

UKinTurkey in Facebook<\/strong><\/a><\/p>

UKinTurkey in Twitter<\/strong><\/a><\/p>

@Newtonfund<\/strong><\/p>

www.newtonfund.ac.uk<\/a><\/strong><\/p>

 <\/p>

 <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2018-01-19 00:00:00 [end] => 2018-03-15 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-01-19 16:10:58 [updated_at] => 2018-01-19 16:13:11 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => sosyal-bilimler-alaninda-calisan-arastirmacilar-icin-advanced-fellowships-ve-newton-mobility-grants-cagrilari-acildi-12912 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [name_en] => Research [name_ru] => [name_ar] => Arastırma_AR [slug_tr] => arastirma [slug_en] => research [slug_ru] => [slug_ar] => arastirmaar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/arastirma\/1520604285-arastirma.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":91703,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/arastirma\/1520604285-arastirma.jpg"},"caption":"1520604285-arastirma.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/arastirma\/1520604285-arastirma.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/arastirma\/arastirmakucuk.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":52617,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/arastirma\/arastirmakucuk.jpg"},"caption":"arastirmakucuk.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/arastirma\/arastirmakucuk.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-16 13:07:29 [updated_at] => 2019-04-22 07:47:21 [type_id] => 2 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 [color] => 03326c [url] => argeda [home_page_id] => 931 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 1 [hide_announcements] => 1 [hide_news] => 1 [not_program] => 0 [old_id] => 83 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [name_en] => Research [name_ru] => [name_ar] => Arastırma_AR [slug_tr] => arastirma [slug_en] => research [slug_ru] => [slug_ar] => arastirmaar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/arastirma\/1520604285-arastirma.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":91703,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/arastirma\/1520604285-arastirma.jpg"},"caption":"1520604285-arastirma.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/arastirma\/1520604285-arastirma.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/arastirma\/arastirmakucuk.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":52617,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/arastirma\/arastirmakucuk.jpg"},"caption":"arastirmakucuk.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/arastirma\/arastirmakucuk.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-16 13:07:29 [updated_at] => 2019-04-22 07:47:21 [type_id] => 2 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 [color] => 03326c [url] => argeda [home_page_id] => 931 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 1 [hide_announcements] => 1 [hide_news] => 1 [not_program] => 0 [old_id] => 83 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2 [title] => Genel [slug] => genel [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-10 16:28:46 [label_tr] => Genel [label_en] => [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2 [title] => Genel [slug] => genel [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-10 16:28:46 [label_tr] => Genel [label_en] => [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1