>TÜBİTAK 1505- KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
08.08.2011

TÜBİTAK Araştırma proje sonuçlarıyla elde ettiği bilgi birikimini toplumsal yarara dönüştürmek isteyen araştırmacılara özel yeni bir destek programı başlatımıştır.  

 

Üniversitelerdeki bilgi birikiminin, KOBİ’lerde ürüne ya da sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesinin sağlanması amacıyla, “1505- KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı” başlatılmıştır. Programa, üniversiteler yürütücü kuruluş, KOBİ’ler müşteri kuruluş olarak ortak proje başvurusu yapılacak.

Projenin Ar-Ge faaliyetleri üniversitelerde siz değerli araştırmacılar tarafından yürütülecek olup, KOBİ’nin projede Ar-Ge faaliyeti yapması beklenmemekte sadece proje çıktılarını uygulamaya geçirerek ticarileştirmesi koşulu aranmaktadır. Desteklenen proje kapsamında, yüksek lisans, doktora öğrencileri proje çalışanı veya bursiyer olarak yer alabilecek.

 

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülecek programa ilişkin ayrıntılı bilgi www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinde yer almaktadır.