EBİLTEM-TTO Sunumu

EBİLTEM-TTO Müdürü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan, 14 Ocak 2014 tarihinde üniversitemizi ziyaret etti ve teknoloji transfer süreci ile ilgili tecrübelerini paylaştı. Gerçekleştirilen sunumda aşağıdaki konulardan bahsedildi.

  • Ege Üniversitesi'nde üniversite-sanayi iş birliği sürecinin gelişimi
  • Ege Modeli ve özgün yapısı
  • Örnek etkinlikler
  • EBİLTEM-TTO Kurgusu
  • TTO ile yöneticiler, öğretim üyeleri ve öğrenciler üzerindeki değişimler
  • Sayılarla Ege Üniversitesi