ÜSİMP Genel Kurul Toplantısı Atılım Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleşti
08.03.2014

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) 2014 yılı birinci olağan genel kurul toplantısı 8 Mart 2014 Cumartesi günü Atılım Üniversitesi’nde icra edildi. Toplantıya ÜSİMP Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hamit Serbest (Başkan), Prof. Dr. Hasan Mandal (Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan (Sekreter), Prof. Dr. Alpagut Kara (Sayman), Mehmet Zaim (Çalışma Grupları Koordinatörü) başta olmak üzere  platform üyesi kurum ve kuruluşlardan ellinin üzerinde temsilci katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Atılım Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Provost) Prof. Dr. Hasan U. Akay yaptı. Prof. Akay konuşmasında üniversite-sanayi işbirliğinin öneminden, Atılım Üniversitesi’nin konuya verdiği önemden, yapmış olduğu yatırımlardan ve sunduğu olanaklardan bahsetti.

Daha sonra kürsüye gelen Platform Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest ise konuşmasında, 2007 yılında kurulan platformun çok önemli bir misyon üstlendiğini, bu bağlamda üniversite-sanayi-devlet işbirliği konusunda eksikliklerin giderilmesi için sayısız öneriler geliştirildiğini ve bunların yetkili kurumlarla paylaşıldığını, bir çok konuda da önemli adımlar atılarak sonuç alındığını dile getirdi.

Prof. Dr. Serbest’in konuşmasını müteakip, yürütme kurulu tarafından 2013 yılı içerisinde platform önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikler hakkında kısa bilgi verildi. Ayrıca faaliyetlerin yürütülmesine katkı sağlayacak finansal ve hukuki altyapıyı oluşturmak üzere dernekleşme konusu üyeler tarafından tartışılarak 2014 yılından bu yapının kurulmasına karar verildi.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde Patent Uzmanı M. Kaan Dericioğlu tarafından patent okuryazarlığı konusunda kısa bir sunum gerçekleştirildi.  Sonrasında, 22-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ÜSİMP 7. Ulusal Kongresi içeriği ile ilgili kongre yürütme kurulu üyesi Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu tarafından bilgilendirme yapıldı.

Son bölümde ise platform üyelerinin önümüzdeki süreçle ilgili görüş ve önerileri tartışılarak ÜSİMP 2014 yılı birinci olağan genel kurul toplantısı sona erdi.

Toplantı sonunda, başta platform yürütme kurulu üyeleri olmak üzere tüm katılımcılar üniversitemize başarılı ev sahipliğinden dolayı memnuniyetlerini  ve başarı dileklerini ifade ederek üniversitemizden ayrıldılar.