Avrupa İşletmeler Ağı Ön Toplantısı Gerçekleşti
21.03.2014

Firmaların hem Avrupa Birliği ve ticari işbirliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe aynı noktandan ulaşabilmelerini sağlayan, 50'den fazla ülkede, 600'e yakın merkez ile hizmet veren Avrupa İşletmeler Ağı, Türkiye'de 7 bölgede KOSGEB, üniversiteler, sanayi odaları ve ticaret odalarından oluşan konsorsiyumlar ile hizmet sunmaktadır. Bölgemizde, Türkiye'de bulunan 7 konsorsiyumdan biri olan ANATOLIA Konsorsiyumu çalışmalarına devam etmektedir. 

Avrupa İşletmeler Ağı Programı 2015-2020 dönemlerinde AB'nin COSME programı altında faaliyetlerine devam edecektir ve ANATOLIA Konsorsiyumu'nun koordinatörü ve ortağı olan KOSGEB Ostim İşletme Geliştirme Merkezi, bölgedeki kurumlarla koordineli olarak gerçekleştirilecek ortak faaliyetlerinin belirlenmesi, bölgede yer alan KOBİ'lerin projenin faaliyetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanabilmeleri amacıyla gerçekleştirilecek olan toplantılardan ilki 21 Mart 2014 tarihinde Atılım Üniversitesi ARGEDA Teknoloji Transfer Ofisi'nin de aralarında bulunduğu üniversitelerin, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlükleri'nin, sanayi ve ticaret odalarının, ilgili derneklerin ve kurumların da katılımıyla gerçekleşmiştir. 

Toplantıda, 2015-2020 döneminde uygulanacak olan programda KOBİ'lere bilgilendirme, ticari işbirlikleri ve teknolojik destek konularında ücretsiz olarak verilen hizmetlerin veriminin, ulaştığı kitlenin ve KOBİ'lerin Avrupa ile işbirliği imkanlarının arttırılması, ar-ge ve inovasyon potansiyeli yüksek bir KOBİ kitlesinin oluşturulması konuları konuşulmuştur. Toplantıların 6 aylık periyotlarda tekrarlanması planlanmaktadır.