OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Stratejik Yol Haritası Geliştirme Çalıştayı Gerçekleşti
22.04.2014

Ostim Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, Stratejik Yol Haritası Geliştirme Çalıştayı 22 Nisan 2014 tarihinde büyük bir katılımla gerçekleşti. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Nurettin Özdebir, Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Daire Başkanı Emrah Sazak, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı Adnan Keskin, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği Başkanı Özcan Ülgener, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, TTGV danışmanları, Ankara Kalkınma Ajansı uzmanları ve küme üyesi firmaların yöneticileri tarafından katılım sağlanan Çalıştay'da, Üniversitemizin kümeye sağlayabileceği faydaları belirlemek ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek adına Atılım Üniversitesi ARGEDA Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO) olarak yer aldık.

Açılı konuşmaları ile başlayan Çalıştay, küme ihtiyaç analizleri ile ilgili sunumların yapılması ile devam etti. Kümelenmenin misyon ve vizyon ifadesinin sonuçlandırılmasının ardından, katılımcılar tarafından kümenin hedefleri belirlendi ve oluşturulan beş farklı çalışma grubu ile bu hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemlerin tespiti sağlandı. Çalışma gruplarının sunumu ile Çalıştay son buldu.