Savunma Sanayi Müsteşarlığı Heyeti Üniversitemizi Ziyaret Etti
16.05.2014

Üniversitemizde sürdürülen araştırma faaliyetleri sonucu elde edilen bilgi birikimi ve deneyimin ülke ekonomisi için katma değere dönüştürülme sürecini geliştirmek ve hızlandırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerden sonuncusu Savunma Sanayi Müsteşarlığı heyetinin, 16 Mayıs 2014 tarihinde Üniversitemizi ziyareti ile gerçekleşti.

Ziyarete, Savunma Sanayi  Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Zübeyde Çağlayan, Teknoloji Yönetimi Grup Müdürü Deniz Demirci, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’ndan ve Helikopter Daire Başkanlığı’ndan uzman ve uzman yardımcılarından oluşan kalabalık bir grup katıldı.

SSM Heyetinin ziyareti, Kütüphane konferans salonunda gerçekleştirilen açılış ve tanışma toplantısıyla başladı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu’nun dünyada ve Türkiye’de ar-ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini karşılaştırdığı ve Üniversitemiz’deki ar-ge faaliyetlerinden bahsettiği açılış konuşmasının ardından, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Provost) Prof. Dr. Hasan U. Akay, Üniversitemizi tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Atılım Üniversitesi araştırma  imkan ve kabiliyetlerinin anlatıldığı sunumda, savunma sanayine yönelik ar-ge ve yeni teknolojiler alanlarında öğretim üyelerimizin yaptığı çalışmalar üzerinde duruldu.

Açılış ve tanışma toplantısının ardından Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile işbirliği potansiyeli yüksek olan merkezlerimizden ve laboratuvarlarımızdan “Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi”, “Uçan Robotlar Laboratuvarı” ve “Nanoskopi Laboratuvarı” ziyaret edildi. Merkez ve laboratuvar ziyaretleri sırasında heyet sık sık, gördükleri altyapı olanaklarından, tamamlanan ve devam eden proje çalışmalarından çok etkilendiklerini vurguladılar.

Oldukça verimli geçen ziyaretin ardından, Savunma Sanayi Müsteşarlığı heyeti, mevcut projelere yenilerinin eklenmesi, işbirliklerinin ve ortak çalışmaların arttırılması temennisiyle üniversitemizden ayrıldı.