Yrd. Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit Acoustical Society of America 167. Meeting’inde İki Bildiri Sundu
05.05.2014

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Koçyiğit “Acoustical Society of America - ASA” zirvesine bildirileri ile katılmış ve başarılar ile dönmüştür. ABD Rhode Island eyaletinde 5 - 9 Mayıs 2014 tarihleri arasında Amerikan Akustik Derneği’nin konferansında iki adet bildiri sunmuştur. Bildirilerin her ikisi de seçilmiş, bildiri (invited paper) olarak konferans kitabına girmiştir.

“Evaluation of acoustic diversity of religious buildings; case study from churches and mosques in Turkey” başlıklı bildiri ülkemizdeki kilise ve camilerde yapılan ölçümlere dayanarak dini mekanlarda akustik farklılaşmaları araştırmakta ve bulguları  değerlendirmektedir (*).  Katılımcılardan yoğun ilgi gören bildiri  “potential media or news interest” seçilerek “Lay-language” dilinde yazılması için Amerikan Fizik Enstitüsü’nden davet almış ve “Acoustical Society’s World Wide News Room and additional media outreach”e kabul edilmiştir. Bildiri konfrensdaki başarıları yanında Amerika’da ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarınca yayınlanmak üzere davet almıştır. ASA toplantılarına ve sunulan bildirilere ayrıntılı yer veren bu medya kuruluşlarından bazıları: “National Public Radio”, “New Scientist”, “National Geographic”, “Discover” ve “Science” olarak sıralanabilir. Koçyiğit tarafından düzenlenen popüler nitelikteki makale yayınlanmak üzere ilgili kuruluşlara gönderilmiştir.

“An approach for estimating noise induced hearing loss because of indoor and outdoor environment noise factors in healthcare facilities” başlıklı bildiri, sağlık kuruluşları bünyesinde iç ve dış mekanlardaki ses faktörlerinin sosyal işitme kaybı üzerindeki etkilelerinin belirlenmesine odaklanmaktadır. Bildiri sunulduğu grup içinde “en iyi sunum” olarak seçilmiştir. Bu başarısı yanında  toplantıda bulunan, danışmanlık hizmeti veren “Newcomb and Beyond” “Special Technical Group”, “Acoustonica LLC” ve ”Steward Acoustical Consultants” gibi birkaç şirket tarafından kutlama almış ve  karşılıklı işbirliği önerilmiştir.

Her iki bildirinin de ASA’nın süreli yayınlarından biri olan ve çevrimiçi, açık-kaynak, arşivsel olarak benzer bildiriler arasında sıralama oluşturan bir dergi olan POMA’da yayınlanması istenmiştir.

İlgili sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 


(*) Akustik ölçümler ve değrlendirmelerde Atılım Üniversitesi tarafından desteklenen ALP-1112-01 Yapı Akustik Laboratuvarı olanaklarından yararlanılmıştır.