Girişimcilik Eğitim Serileri II (Ersin Özince)
07.04.2015

ARGEDA-TTO "Modül 5 Şirketleşme ve Girişimcilik Faaliyetleri" kapsamında yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Girişimcilik ve Yenilik başlığı altında iş dünyası ile akademisyen ve girişimcileri bir araya getirmeye devam ettiğimiz eğitimlerin bu dönemki üçüncü konuğu İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince olmuştur. 

Sayın Özince, girişimcilikte ar-ge’ye ayrılan paydan, ülkedeki istikrarın öneminden, dünyadaki bilimsel, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin izlenmesinden, inovasyonun ve yatırımların öneminden bahsettiği konuşmasında bu alanları destekleyecek politikaların geliştirilmesi ve yasal mevzuatın hazırlanması gerekliliğinden bahsetmiştir. Farklı bakış açılarıyla ülkemizdeki ve yurtdışındaki olaylardan çeşitli örnekler veren Özince, kişisel tecrübelerini de bu kapsamda aktarmıştır.

Özellikle Atatürk’ün bilime ve çağdaşlığa dair sözlerine vurgu yapan Özince, İş Bankası’nda hem çalışanların hem de yöneticilerin bu değerlere sahip çıktığını belirtmiştir. İş Bankası’nın bugünkü başarısının arkasında da bu değerlere sahip çıkması ve bu doğrultuda liyakata dayalı çalışılması olduğunu söylemiştir.

Soru cevap kısmıyla dinleyicilerle olan sohbetini sürdüren Ersin Özince’ye seminer sonunda plaket verilmiştir.