Sanayi ile Patent Ticarileştirme Çalışmaları
27.10.2015

ARGEDA TTO faaliyet alanlarından bir tanesi de üniversitemiz araştırmacılarının buluşları ile ilgili fikri mülkiyet hakları süreçlerini başlatmak ve koordine etmektir. Bu kapsamda fikir aşamasından buluşun ticarileştirilmesine kadar olan süreç ARGEDA TTO tarafından yürütülmektedir. Atılım Üniversitesi'ne ve akademisyenlerine ait patent başvurularının ticarileştirilmesi amacıyla ARGEDA TTO sanayi ile görüşmeler yapmaktadır. 

Bu görüşmelerden birisi de 27.10.2015 tarihinde Atılım Üniversitesi'nde gerçekleşmiştir. Üniversitemizde geliştirilmiş olan bir teknoloji ile ilgilenen  ve İvedik OSB'de faaliyet göstermekte olan firma ile Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu toplantıya buluş sahibi akademisyenlerimiz, İvedik OSB yetkilileri ve ARGEDA TTO personeli katılım göstermiştir. Merkezin imkan ve olanaklarının anlatılmasını takiben, buluş sahibi Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan tarafından patent konusu test aparatı firma yetkililerine anlatılmıştır. Takiben ARGEDA TTO toplantı salonunda yapılan görüşmede buluşun ürüne dönüşmesi ve ticarileşmesi süreci ve stratejileri değerlendirilmiştir. İşbirliğinin ve patentin ticarileştirilmesi çalışmalarının bir sonraki adıma taşınması amacıyla ilerleyen günler için bir toplantı daha planlanmıştır.