Patent Atölyesi'ne Katıldık
24.12.2015

Akdeniz Üniversitesi AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi tarafından araştırmacıların ve öğrencilerin patent başvurularını ve araştırma yetkinliğini arttırmak amacıyla 24 Aralık 2015 tarihinde Mühendislik Fakültesi’nde “Patent Atölyesi” etkinliği gerçekleştirilmiştir. ARGEDA-TTO Yöneticisi Dr. Alper Ünler ve ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Yöneticisi Kerem Çevik'in katılım sağladığı etkinlik, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hasan MERDUN’un ticarileşebilir patenlerin ve Akdeniz Üniversitesi'nde bu tarz etkinliklerin artırılmasına verilen önemi konu alan açılış konuşmasıyla başlamıştır. ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Yöneticisi Kerem ÇEVİK’ in patentin temelleri, Erdem Kaya Patent Ofisi Genel Müdürü Erdem KAYA’nın Ulusal ve Uluslararası Patent Başvuruları hakkında bilgi vermesiyle devam etmiştir. 

Patent ön araştırmasının ve patent başvuruların artması ve bu alandaki bilincin yaygınlaşması amacıyla düzenlenen etkinlik, Kerem ÇEVİK’ in Patent Teşvikleri Hakkındaki sunumu ve Erdem Kaya’nın uygulamalı patent ön araştırması ve başvuru dosyasının hazırlanmasında dikkate edilmesi gereken hususlar hakkında yapmış olduğu bilgilendirmeler ile devam etmiştir. 


AKİŞMER TTM Merkez Müdürü Prof. Dr. Ayşe BOZTOSUN’ un hak sahipliği ve ticarileştirme üzerine yapmış olduğu sunum ile katılımcılara ticarileşebilir buluşlara yatırım yapmanın ve sözleşme ile hak paylaşımlarının sınırlarını belirlemenin önemi aktarılmış ve AKİŞMER TTM’nin ticarileştirme konusunda araştırmacıları desteklediği belirtilmiştir. 

Bu etkinlik ARGEDA-TTO ve AKİŞMER TTM arasındaki işbirliğinin ilk adımı olmuş ve olası işbirliklerinin temelini atmıştır.