PATENTLE TÜRKİYE "1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması"
25.10.2017

 

(Yarışmaya başvuru yapıldıktan sonra en geç 1 ay içerisinde ARGEDA TTO'ya başvuru yapıldığına ilişkin yazılı bildirimde bulunmayan başvurular geçersiz sayılacaktır)

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ilk defa düzenlenecek olan üniversite öğrencilerine yönelik patent yarışması başlıyor.

Patentle Türkiye sloganı ile başlayacak olan yarışma, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır.

Yarışma sürecince, üniversite öğrencilerinin, oluşturulacak olan internet sitesi üzerinden çok daha kolay bir şekilde ve ücretsiz olarak online patent başvurusu yapmaları sağlanacaktır. 

 

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI 
 

Yarışmaya katılım, ilgili mevzuat hükümlerine göre patent başvurusu yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Yarışma kapsamındaki başvurunun öğrenci tarafından bizzat yapılması gerekmektedir.

Başvuru konusu buluşun ortak çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olması halinde, diğer buluş sahiplerinin isimleri (öğrenci veya danışman öğretim görevlisi), ilk başvuru sahibi öğrenciden sonra gelmek üzere başvuruda belirtilebilir.

Başvurunun yarışma kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için;

- Belirlenen tarihler arasında, yarışma için hazırlanan web sitesinden erişim sağlanan başvuru modülü kullanılarak yapılmış olması

- İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış, başvuru unsurları tam olan veya yasal süreler içinde tamamlanmış bir patent başvurusu olması

- Başvuru modülü üzerinden yapılan başvuruya ait dokümanların imzalı olarak başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Kuruma sunulmuş olması

- Başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde, bağlı bulunduğu üniversiteye başvuru yapıldığına ilişkin bildirimde bulunulması.

gerekmektedir.

Başvuru unsurları eksik olan veya yasal süreler içinde tamamlanmayan başvurular yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgili mevzuat hükümlerine göre buluş niteliğinde sayılmayan ve patentlenebilir nitelikte olmayan konuları içeren buluşlar, yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

KİMLER KATILIM SAĞLAYABİLİR?

Üniversitelerimizde öğrenim gören ve teknik bir buluş/fikre sahip olup patent başvurusu yapacak

  • Ön Lisans
  • Lisans
  • Yüksek Lisans ve
  • Doktora

Öğrencisi olan herkes yarışmaya katılım sağlayabilir.

DEĞERLENDİRME VE KRİTERLER

Yarışma için başvurular 15 Ekim 2017 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2017 tarihinde sona erecektir.

Yarışmaya katılım, ilgili mevzuat hükümlerine göre patent başvurusu yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya katılım, yarışma için hazırlanan web sitesinde (www.patentleturkiye.gov.tr) yer alan başvuru modülü kullanılarak gerçekleştirilecektir. (Diğer başvuru yolları kullanılarak yapılan başvurular, yarışma kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

Başvurunun yarışma kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için;

- Başvuru modülü üzerinden yapılan başvuruya ait dokümanların imzalı olarak başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Kuruma sunulmuş olması gerekmektedir.

- İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış, başvuru unsurları tam olan veya yasal süreler içinde tamamlanmış bir patent başvurusu olması

- Başvuru modülü üzerinden yapılan başvuruya ait dokümanların imzalı olarak başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Kuruma sunulmuş olması

Başvuru unsurları eksik olan başvurular yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgili mevzuat hükümlerine göre buluş niteliğinde sayılmayan ve patentlenebilir nitelikte olmayan konuları içeren buluşlar yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma kapsamında alınan başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından oluşturulacak jüri heyeti tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır;

       - Başvuru unsurlarının hazırlanışı

       - Teknik çözüm getirilen problemin tanımlanması

       - Teknik çözümün uygulanmasını sağlayacak yeterlilikte anlatımı

       - Koruma kapsamının belirlenmesi, istemlerin yazımı

       - Tekniğin bilinen durumuna göre buluşun yenilik seviyesi

       - Buluş basamağı

       - Teknik etki

       - Sanayiye uygulanabilirlik

       - Ticarileşme potansiyeli

ÖDÜLLER

  • PARA ÖDÜLÜ:

Birinciye 30.000 TL

İkinciye 20.000 TL

Üçüncüye 10.000 TL

  • FUAR DESTEĞİ:

5 kişiye Almanya, Amerika, Güney Kore, İsviçre ve Rusya’da düzenlenen uluslararası buluş fuarlarına katılım imkanı

  • DİĞER ÖDÜLLER:

İlk 10’a girenlere çeşitli ödüller (dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, vs)

 

PROGRAM

15 Ekim 201731 Aralık 2017: Başvuruların Alınması

2 Ocak 2018 31 Mart 2018: Başvuruların Değerlendirilmesi ve Ön Eleme

15 Nisan 2018: Finalistlerin Açıklanması

??/??/2018: Ödül Töreni

 

Yarışmaya katılmak için tıklayınız