Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu - 16 05 2019

 

 

T.C

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü

 

Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

 

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran, aşağıda ismi belirtilen bir (1) adaydan, bir (1) aday, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan ön değerlendirmede sınava girme hakkı kazanmışlardır.

 

  1. Evren Tandoğan

 

 

Sınav Tarihi               : 17 Mayıs  2019 Cuma
Sınav Saati                : 13:00

Sınav Yeri                  : Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

   4.Kat, Dekanlık Toplantı Salonu

 

 

 

 

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

 

Sıra No

Adı Soyadı

Yabanı Dil

40%

ALES   

60%

TOPLAM

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

1

Evren Tandoğan

57,50

23,00

82,35

49,41

72,41