ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar dersi 03.03.2020 Salı günü yapılamayacaktır. - 26 02 2020

ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar ders yürütücüsü Öğr. Gör. Meral Öztürk’ün mazereti nedeni ile 03 Mart 2020 Salı günü yapılamayacaktır. Telafisi 9 Mart 2020 Pazartesi günü Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 4. katta bulunan Çok Amaçlı Atölye'de 9.30-12.30 saatlerinde yapılacaktır.