Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Son Değerlendirme Sonuçları - 06 04 2021

T.C.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ

Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu

 

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna 30 (otuz) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda 10 (on) aday bilim sınavına davet edilmiştir. Bilim sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılmıştır.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında yer alan Merve Köse asil aday ve Hilal Dever yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

                                                                          Son Değerlendirme Tutanağı

 

 

YABANCI DİL

10%

ALES

30%

MEZU-NİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

AÇIKLAMA

Sıra No

Adı Soyadı

Notu

Ağırlı-ğı

Notu

Ağırlı-ğı

Notu

Ağırlı-ğı

Notu

Ağırlı-ğı

 

1

Merve Köse

76,25

7,63

88,93

26,68

68,50

20,55

84

25,20

80,05

 

2

Hilal Dever

87,50

8,75

85,65

25,69

81,10

24,33

64

19,20

77,97

 

3

Yılmaz Berkay Demir

91,25

9,13

89,36

26,81

79,23

23,77

60

18

77,71

 

4

Işıl Esen

90,00

9,00

84,02

25,21

77,36

23,21

64

19,20

76,61

 

5

İlkim Canlı

72,50

7,25

91,66

27,50

77,83

23,35

61,5

18,45

76,55

 

6

Övgü Kılıç

82,50

8,25

84,29

25,29

70,13

21,04

62

18,60

73,18

 

7

Deniz Beste Etem

80,00

8,00

90,73

27,22

79,00

23,70

46

Sınav notu 60 altı, başarısız

8

Melek Adışen

90,00

9,00

83,11

24,93

69,90

20,97

46,5

Sınav notu 60 altı, başarısız

9

Asude Yokuş

90,00

9,00

87,49

26,25

86,70

26,01

Sınava katılmadı

10

Serkan Mağrur

85,00

8,50

93,48

28,05

79,46

23,84

Sınava katılmadı