ART 262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar Dersi Öğrenci Çalışmaları Sergisi - 24 06 2021