Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Pfeiffer-Taş’ın Projesi TÜBİTAK 3005 Kapsamında Destek Hakkı Kazandı
11.11.2022

Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölüm Başkanı ve Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü  Prof. Dr. Şule Pfeiffer-Taş’ın  yürütücüsü olduğu Aydınoğulları-Erken Osmanlı Döneminde Ayasuluk/Efes'te Kültür ve Teknoloji Transferi: Disiplinler Arası Araştırmalar Işığında  İsa Bey Hamamı Seramikleri" başlıklı projesi TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projelerini Destekleme Programı (3005) kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Öğretim üyemizi başarısından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.