ART 262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar Dersi Öğrenci Çalışmaları Sergisi
31.01.2023

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü ART 262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar dersi kapsamında düzenlenen, “Öğrenci Çalışmaları Sergisi” isimli etkinlik 29 Aralık 2022 tarihinde açılmıştır. Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şule PFEIFFER-TAŞ serginin konusu hakkında bilgi vermiş, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE serginin açılışını yapmıştır.

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ ders yürütücüsü Meral ÖZTÜRK’e üniversitemiz adına fidan bağışı sertifikası takdim etmiştir.

Öğrenci çalışmalarının yer aldığı serginin açılışına 2004-2015 yılları arasında üniversitemizde rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOĞLU, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necla TÜLEK, GSTMF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bülent ÜNAL, üniversitemiz mensupları ve öğrenciler katılmıştır.

Sergi ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 11.4. Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları: Dünyanın Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması ve Gözetilmesi Çabalarının Artırılması Hedefi’ne yönelik olarak geleneksel minyatür sanatı konu alınmıştır. Öğrenciler, “Geçmişin ve Günümüzün Çizgileriyle Minyatür Denemeleri” başlığı altında minyatür sanatçılarının eserlerinden yola çıkarak çalışmalarını deneyimlemiş ve özgün yorumlarla birleştirmiştir.

Ders yürütücülerimiz Öğr. Gör. Meral ÖZTÜRK'ü, Arş. Gör. Rabia TEMEL’i ve öğrencilerimizi tebrik ederiz.