Atılım Üniversitesi ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü İmzalandı - 07 01 2019

İki üniversite arasında karşılıklı işbirliği ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla imzalanan protokolde aşağıdaki konular başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanıyor.

 

·Öğretim ve araştırma elemanlarının değişimini içeren ortak çalışmaları teşvik etme,

·Akademik araştırma verileri ve teknik materyal değişimi yapma,

·Yayımlama ve kültürel aktivitelerde işbirliği yapma,

·Seminer, sempozyum, kongre ve ortak akademik ve bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi.

 

Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Abdullayev tarafından 30 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan protokol  beş yıl süresince geçerli olacak, karşılıklı mutabakat ile beş yıl daha uzatılabilecektir.App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3895 [site_id] => 26 [title_tr] => Atılım Üniversitesi ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü İmzalandı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İki üniversite arasında karşılıklı işbirliği ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla imzalanan protokolde aşağıdaki konular başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanıyor.

 

·Öğretim ve araştırma elemanlarının değişimini içeren ortak çalışmaları teşvik etme,

·Akademik araştırma verileri ve teknik materyal değişimi yapma,

·Yayımlama ve kültürel aktivitelerde işbirliği yapma,

·Seminer, sempozyum, kongre ve ortak akademik ve bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi.

 

Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Abdullayev tarafından 30 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan protokol  beş yıl süresince geçerli olacak, karşılıklı mutabakat ile beş yıl daha uzatılabilecektir.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-01-07 14:14:40 [end] => 2020-01-07 14:14:51 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-01-07 11:15:13 [updated_at] => 2019-01-07 11:15:13 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => atilim-universitesi-ve-azerbaycan-diller-universitesi-arasinda-akademik-isbirligi-protokolu-imzalandi-1546859713 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 26 [name_tr] => Fen-Edebiyat Fakültesi [url] => artsci [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3895 [site_id] => 26 [title_tr] => Atılım Üniversitesi ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü İmzalandı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
\n

\u0130ki üniversite aras\u0131nda kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 i\u015fbirli\u011fi ve ortak anlay\u0131\u015f\u0131 te\u015fvik etmek ve geli\u015ftirmek amac\u0131yla imzalanan protokolde a\u015fa\u011f\u0131daki konular ba\u015fta olmak üzere çe\u015fitli alanlarda faaliyetlerin yürütülmesi amaçlan\u0131yor.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

·Ö\u011fretim ve ara\u015ft\u0131rma elemanlar\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fimini içeren ortak çal\u0131\u015fmalar\u0131 te\u015fvik etme,<\/p>\n\n

·Akademik ara\u015ft\u0131rma verileri ve teknik materyal de\u011fi\u015fimi yapma,<\/p>\n\n

·Yay\u0131mlama ve kültürel aktivitelerde i\u015fbirli\u011fi yapma,<\/p>\n\n

·Seminer, sempozyum, kongre ve ortak akademik ve bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Rektör Prof. Dr. Y\u0131ld\u0131r\u0131m Üçtu\u011f ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Abdullayev taraf\u0131ndan 30 May\u0131s 2018 tarihinde imzalanan protokol  be\u015f y\u0131l süresince geçerli olacak, kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 mutabakat ile be\u015f y\u0131l daha uzat\u0131labilecektir.<\/p>\n<\/div>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-01-07 14:14:40 [end] => 2020-01-07 14:14:51 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-01-07 11:15:13 [updated_at] => 2019-01-07 11:15:13 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => atilim-universitesi-ve-azerbaycan-diller-universitesi-arasinda-akademik-isbirligi-protokolu-imzalandi-1546859713 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 26 [name_tr] => Fen-Edebiyat Fakültesi [name_en] => School of Arts and Sciences [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => fen-edebiyat-fakultesi [slug_en] => school-of-arts-and-sciences [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/fen-edebiyat-fakultesi\/1561725965-FEDEK-fen-edebiyat-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/fen-edebiyat-fakultesi\/1521797923-fen_edebiyat_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":249404,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/fen-edebiyat-fakultesi\/1561725965-FEDEK-fen-edebiyat-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725965-FEDEK-fen-edebiyat-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/fen-edebiyat-fakultesi\/1561725965-FEDEK-fen-edebiyat-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":60103,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/fen-edebiyat-fakultesi\/1521797923-fen_edebiyat_fakulte.jpg"},"caption":"1521797923-fen_edebiyat_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/fen-edebiyat-fakultesi\/1521797923-fen_edebiyat_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:35:27 [updated_at] => 2019-06-28 12:46:11 [type_id] => 7 [google] => Bölümler İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Matematik, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 84 [rgt] => 95 [depth] => 1 [color] => 003761 [url] => artsci [home_page_id] => 507 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 23 [old_cat_id] => 1 [meta_desc_tr] => Bölümler İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Matematik, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 26 [name_tr] => Fen-Edebiyat Fakültesi [name_en] => School of Arts and Sciences [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => fen-edebiyat-fakultesi [slug_en] => school-of-arts-and-sciences [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/fen-edebiyat-fakultesi\/1561725965-FEDEK-fen-edebiyat-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/fen-edebiyat-fakultesi\/1521797923-fen_edebiyat_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":249404,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/fen-edebiyat-fakultesi\/1561725965-FEDEK-fen-edebiyat-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725965-FEDEK-fen-edebiyat-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/fen-edebiyat-fakultesi\/1561725965-FEDEK-fen-edebiyat-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":60103,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/fen-edebiyat-fakultesi\/1521797923-fen_edebiyat_fakulte.jpg"},"caption":"1521797923-fen_edebiyat_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/fen-edebiyat-fakultesi\/1521797923-fen_edebiyat_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:35:27 [updated_at] => 2019-06-28 12:46:11 [type_id] => 7 [google] => Bölümler İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Matematik, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 84 [rgt] => 95 [depth] => 1 [color] => 003761 [url] => artsci [home_page_id] => 507 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 23 [old_cat_id] => 1 [meta_desc_tr] => Bölümler İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Matematik, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1