Strazburg Üniversitesinden Konuklarımızla Ortak Çalışma Konuları Ele Alındı
04.02.2019

Fransa-Strazburg Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (ITI/RI) yeni müdürü Sayın Prof. Dr. Jean-Yves BASSOLE Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesinin davetlisi olarak 29-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Üniversitemizi ziyaret etti.  Ziyarete Strazburg Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün Hacettepe Üniversitesine görev ziyareti yapmakta olan eski müdürü Sayın Dr. Eckhart HÖTZEL de katıldı.

Konuklar 29 Ocak 2019 da Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ’u ile Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Serkan Eryılmaz’ı ve 31 Ocak 2019 da İşletme Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mithat Üner ile  Erasmus Ofisini ziyaret etti.

Fakültemizin Mütercim-Tercümanlık, Psikoloji ve İngiliz Dili Edebiyatı Bölümlerine yapılan ziyaretler ve ilgili bölüm başkanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda Strazburg Üniversitesi ve üniversitemiz arasında işbirliğinin ilk olarak Erasmus Anlaşması çerçevesinde başlatılması, daha sonra bir Protokol imzalanması ve ilgili bölümler arasında çift diploma anlaşması olanaklarının araştırılması konusunda fikir birliğine varıldı. 

Psikoloji Bölümü ile yapılan görüşmeler sonucunda ortak araştırma konularının bulunabileceği, özellikle Strazburg Üniversitesinin ortak çalışma yaptığı Yunanistan’daki partner üniversiteler ile üniversitemizin ortak araştırma ve yayın yapma ve sonuçları paylaşma toplantıları düzenleyebileceği konuşularak bu konuda girişimlerde bulunulmasına karar verildi.