Burs Yönetmeliği Değişikliği
18.08.2022

Mütevelli Heyetimizin 29.07.2022 tarihli kararı ile "Atılım Üniversitesi Burs Yönetmeliği"  değiştirilmiştir.

https://www.atilim.edu.tr/files/yonetmelikler/At%C4%B1l%C4%B1m%20U%CC%88niversitesi%20Burs%20Yo%CC%88netmeligi_29_07_2022.pdf