2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) yeniden çağrıya açılıyor.
22.11.2022

Lisans öğrencilerimizin TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerine dâhil edilerek Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla hazırlanan 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) yeniden çağrıya açılıyor.

Proje yürütücüleri ve öğrencilerden gelen yoğun talep ile 2022 yılı 2. çağrısına çıkılacak STAR programı kapsamında proje tabanlı araştırma heyecanını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak, ülkemizde proje yapma çalışmalarının yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlamak amaçlanmaktadır. Bugüne kadar 3689 projede görev alan 4948 öğrenci desteklediğimiz STAR programı kapsamında yeni çağrımızda 1500 öğrencimizi daha desteklemeyi planlıyoruz.

Star Programında Yenilikler

STAR Öğretmen

Bu yıl STAR programı kapsamında bir yenilikle daha karşınızda olacağız. STAR Lisans Öğrencileri çağrımıza ek olarak son 3 yıl içerisinde TÜBİTAK BİDEB 2204 Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında final aşamasında derece alan veya TÜBİTAK BİDEB 2202 Bilim Olimpiyatlarında birinci aşamada başarılı olan öğrencilerimizin danışman öğretmenlerini de projelerinize dâhil etme imkânı sunacağımız STAR Öğretmen çağrısı da açılacaktır.

Genç Star

Bu çağrı kapsamındaki diğer bir yenilik ise lise öğrencilerimize yöneliktir. Son 3 yıl içerisinde TÜBİTAK BİDEB 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında final aşamasında derece sahibi ve TÜBİTAK BİDEB 2202 Bilim Olimpiyatlarında birinci aşamada başarılı olan lise öğrencilerimizi araştırma ekosistemlerine ilk adımlarını atarak araştırma süreçlerine ilişkin bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmak amacıyla projelerimize dâhil edeceğiz.

STAR program başvurularının ilk aşamasında 21 Kasım-09 Aralık 2022 tarihleri arasında TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görev alan proje yürütücüleri https://ebideb.tubitak.gov.tr  üzerinden “2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)-Proje Yürütücüsü Bilgi Girişi” programına girerek sistemde yer alan projelerine STAR LİSANS, STAR ÖĞRETMEN ve GENÇ STAR talebi yapabilecektir.

Saygılarımızla

TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı