Değerli öğrenciler,

Üniversite Seçim Kurulunun Koordinasyonunda aşağıda verilen zaman çizelgesine bağlı kalacak şekilde Atılım Üniversitesi Öğrenci Konseyi seçimine gidilecektir. Bölümlerimizden öğrenci temsilcisi olmak isteyen adayların 07 Aralık Pazartesi 14:00’a kadar ilgili formu doldurarak bölüm başkanlığına başvurması gerekmektedir. Seçimler online ortamda gerçekleştirilecektir. Aşağıdaki belgelerde başvuru formunu, seçime ilişkin detayları ve konseyin görev ve sorumluluklarını bulabilirsiniz.

Öğrenci temsilcisi adaylarında aranılacak nitelikler:

a) İlgili Fakülte, Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması

d) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması

e) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması

f) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2.75 ve üstü olması

g) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması şartları aranır.