İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları - 14 01 2019

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 11.01.2019 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dokuz (9) aday davet edilmiş olup bu adaylardan sekizi (8) yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 210 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

 

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Buna göre 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de de belirtildiği üzere; değerlendirme puanı olan 65 (altmış beş) puan kriterini sağlayan Sevil Gül asil aday olarak belirlenmiştir. Sınava giren diğer adayların yazılı sınav notu 60’ın ve/veya toplam puanı 65’in altında kaldığından, yedek aday listesi verilmemiştir.

 

Adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

SIRA NO

ADI SOYADI

Y.DİL

ALES

CGPA*

SINAV NOTU

TOPLAM PUAN**

BAŞARI DURUMU

1

SEVİL GÜL

78.75

84.09002

72.00

88.00

81.10

BAŞARILI

2

EMRE DUMAN

87.50

85.57690

89.03

50.00

76.13

BAŞARISIZ

3

GÖRKEM MUSLU

92.50

88.66400

79.93

51.00

75.13

BAŞARISIZ

4

SEZER SANCAR

81.25

90.81832

67.10

21.00

61.80

BAŞARISIZ

5

ÖZGÜN BOZDOĞAN

91.25

83.18504

72.93

18.00

61.36

BAŞARISIZ

6

MERVE ERGİNER

70.00

79.26050

88.56

6.00

59.15

BAŞARISIZ

7

OĞUZ ALP TAÇYILDIZ

86.25

79.47578

66.16

18.00

57.72

BAŞARISIZ

8

SELEN TERZİ

92.50

70.68091

74.56

16.00

57.62

BAŞARISIZ

9

SALİH DEMİRCİ

71.25

90.16085

66.86

Sınava Girmemiştir

54.23

BAŞARISIZ

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43  adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.

**        Toplam Puan=ALES*0,3+Y. Dil*0,1+CGPA*0,3+Sınav Notu*0,3App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6288 [site_id] => 8 [title_tr] => İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 11.01.2019 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dokuz (9) aday davet edilmiş olup bu adaylardan sekizi (8) yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 210 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

 

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Buna göre 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de de belirtildiği üzere; değerlendirme puanı olan 65 (altmış beş) puan kriterini sağlayan Sevil Gül asil aday olarak belirlenmiştir. Sınava giren diğer adayların yazılı sınav notu 60’ın ve/veya toplam puanı 65’in altında kaldığından, yedek aday listesi verilmemiştir.

 

Adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

SIRA NO

ADI SOYADI

Y.DİL

ALES

CGPA*

SINAV NOTU

TOPLAM PUAN**

BAŞARI DURUMU

1

SEVİL GÜL

78.75

84.09002

72.00

88.00

81.10

BAŞARILI

2

EMRE DUMAN

87.50

85.57690

89.03

50.00

76.13

BAŞARISIZ

3

GÖRKEM MUSLU

92.50

88.66400

79.93

51.00

75.13

BAŞARISIZ

4

SEZER SANCAR

81.25

90.81832

67.10

21.00

61.80

BAŞARISIZ

5

ÖZGÜN BOZDOĞAN

91.25

83.18504

72.93

18.00

61.36

BAŞARISIZ

6

MERVE ERGİNER

70.00

79.26050

88.56

6.00

59.15

BAŞARISIZ

7

OĞUZ ALP TAÇYILDIZ

86.25

79.47578

66.16

18.00

57.72

BAŞARISIZ

8

SELEN TERZİ

92.50

70.68091

74.56

16.00

57.62

BAŞARISIZ

9

SALİH DEMİRCİ

71.25

90.16085

66.86

Sınava Girmemiştir

54.23

BAŞARISIZ

) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43  adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.

**        Toplam Puan=ALES*0,3+Y. Dil*0,1+CGPA*0,3+Sınav Notu*0,3

) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-01-14 15:35:15 [end] => 2020-11-16 15:35:02 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-01-14 12:35:30 [updated_at] => 2019-01-14 14:48:07 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => insaat-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-giris-sinavi-ve-son-degerlendirme-sonuclari-1547469330 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 8 [name_tr] => İnşaat Mühendisliği [url] => ce [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6288 [site_id] => 8 [title_tr] => İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

“Ö\u011fretim Üyesi D\u0131\u015f\u0131ndaki Ö\u011fretim Eleman\u0131 Kadrolar\u0131na Yap\u0131lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S\u0131nav ile Giri\u015f S\u0131navlar\u0131na \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Yönetmelik” uyar\u0131nca 11.01.2019 tarihinde yap\u0131lan Giri\u015f S\u0131nav\u0131 sonuçlar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir:<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

S\u0131nava, ba\u015fvurular aras\u0131ndan yap\u0131lan ön de\u011ferlendirme sonucunda dokuz (9) aday davet edilmi\u015f olup bu adaylardan sekizi (8) yaz\u0131l\u0131 s\u0131nava kat\u0131lmak üzere belirtilen gün ve saatte haz\u0131r bulunmu\u015ftur. Adaylara, yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav sorular\u0131n\u0131 yapmalar\u0131 için 210 dakika süre verilmi\u015f ve bu süre sonunda adaylar\u0131n s\u0131nav kâ\u011f\u0131tlar\u0131 toplanm\u0131\u015f ve de\u011ferlendirilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav sonras\u0131nda ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabanc\u0131 dil notu (%10) ve yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav notu (% 30) dikkate al\u0131narak son de\u011ferlendirme yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Buna göre 09 Kas\u0131m 2018 tarihli Resmi Gazete’de de belirtildi\u011fi üzere; de\u011ferlendirme puan\u0131 olan 65 (altm\u0131\u015f be\u015f) puan kriterini sa\u011flayan Sevil Gül asil aday olarak belirlenmi\u015ftir. S\u0131nava giren di\u011fer adaylar\u0131n yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav notu 60’\u0131n ve\/veya toplam puan\u0131 65’in alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131ndan, yedek aday listesi verilmemi\u015ftir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Adaylar\u0131n de\u011ferlendirme puanlar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131da verilmi\u015ftir:<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

SIRA NO<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ADI SOYADI<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Y.D\u0130L<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

CGPA*<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

SINAV NOTU<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

TOPLAM PUAN**<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BA\u015eARI DURUMU<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

SEV\u0130L GÜL<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78.75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

84.09002<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

88.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

81.10<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BA\u015eARILI<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

EMRE DUMAN<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

87.50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

85.57690<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

89.03<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

50.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76.13<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BA\u015eARISIZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

GÖRKEM MUSLU<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

92.50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

88.66400<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

79.93<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

51.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

75.13<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BA\u015eARISIZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

SEZER SANCAR<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

81.25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

90.81832<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

67.10<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

21.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

61.80<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BA\u015eARISIZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ÖZGÜN BOZDO\u011eAN<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

91.25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

83.18504<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72.93<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

18.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

61.36<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BA\u015eARISIZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

MERVE ERG\u0130NER<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

70.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

79.26050<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

88.56<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

6.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

59.15<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BA\u015eARISIZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

7<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

O\u011eUZ ALP TAÇYILDIZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

86.25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

79.47578<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

66.16<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

18.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

57.72<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BA\u015eARISIZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

8<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

SELEN TERZ\u0130<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

92.50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

70.68091<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

74.56<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

16.00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

57.62<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BA\u015eARISIZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

9<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

SAL\u0130H DEM\u0130RC\u0130<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71.25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

90.16085<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

66.86<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

S\u0131nava Girmemi\u015ftir<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

54.23<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BA\u015eARISIZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

* Mezuniyet ortalamalar\u0131 Yüksek Ö\u011fretim Kurulu’nun Web sitesinde http:\/\/www.yok.gov.tr\/documents\/10279\/31737\/4_luk_sistem_100\/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43<\/a>  adresinde yay\u0131mlanan dönü\u015füm tablosuna göre dönü\u015ftürülmü\u015ftür.<\/p>\n\n

**        Toplam Puan=ALES*0,3+Y. Dil*0,1+CGPA*0,3+S\u0131nav Notu*0,3<\/p>"}]}]}} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-01-14 15:35:15 [end] => 2020-11-16 15:35:02 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-01-14 12:35:30 [updated_at] => 2019-01-14 14:48:07 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => insaat-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-giris-sinavi-ve-son-degerlendirme-sonuclari-1547469330 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 8 [name_tr] => İnşaat Mühendisliği [name_en] => Civil Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => ce [slug_en] => ce [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/1561725154-MUDEK-insaat-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/1532954632-insaat_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":310127,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/1561725154-MUDEK-insaat-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725154-MUDEK-insaat-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/1561725154-MUDEK-insaat-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":102829,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/1532954632-insaat_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954632-insaat_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/1532954632-insaat_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/76.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":929056,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/76.JPG"},"caption":"76.JPG","width":"1366px","height":"911px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/76.JPG"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:41:03 [updated_at] => 2019-06-28 12:32:39 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 33 [rgt] => 34 [depth] => 2 [color] => [url] => ce [home_page_id] => 25 [atacs_id] => 15 [parent] => 0 [master_id] => 65 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 59 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 8 [name_tr] => İnşaat Mühendisliği [name_en] => Civil Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => ce [slug_en] => ce [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/1561725154-MUDEK-insaat-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/1532954632-insaat_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":310127,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/1561725154-MUDEK-insaat-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725154-MUDEK-insaat-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/1561725154-MUDEK-insaat-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":102829,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/1532954632-insaat_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954632-insaat_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/1532954632-insaat_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/76.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":929056,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/76.JPG"},"caption":"76.JPG","width":"1366px","height":"911px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/insaat-muhendisligi\/76.JPG"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:41:03 [updated_at] => 2019-06-28 12:32:39 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 33 [rgt] => 34 [depth] => 2 [color] => [url] => ce [home_page_id] => 25 [atacs_id] => 15 [parent] => 0 [master_id] => 65 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 59 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1