İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları - 14 01 2019

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 11.01.2019 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dokuz (9) aday davet edilmiş olup bu adaylardan sekizi (8) yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 210 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

 

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Buna göre 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de de belirtildiği üzere; değerlendirme puanı olan 65 (altmış beş) puan kriterini sağlayan Sevil Gül asil aday olarak belirlenmiştir. Sınava giren diğer adayların yazılı sınav notu 60’ın ve/veya toplam puanı 65’in altında kaldığından, yedek aday listesi verilmemiştir.

 

Adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

SIRA NO

ADI SOYADI

Y.DİL

ALES

CGPA*

SINAV NOTU

TOPLAM PUAN**

BAŞARI DURUMU

1

SEVİL GÜL

78.75

84.09002

72.00

88.00

81.10

BAŞARILI

2

EMRE DUMAN

87.50

85.57690

89.03

50.00

76.13

BAŞARISIZ

3

GÖRKEM MUSLU

92.50

88.66400

79.93

51.00

75.13

BAŞARISIZ

4

SEZER SANCAR

81.25

90.81832

67.10

21.00

61.80

BAŞARISIZ

5

ÖZGÜN BOZDOĞAN

91.25

83.18504

72.93

18.00

61.36

BAŞARISIZ

6

MERVE ERGİNER

70.00

79.26050

88.56

6.00

59.15

BAŞARISIZ

7

OĞUZ ALP TAÇYILDIZ

86.25

79.47578

66.16

18.00

57.72

BAŞARISIZ

8

SELEN TERZİ

92.50

70.68091

74.56

16.00

57.62

BAŞARISIZ

9

SALİH DEMİRCİ

71.25

90.16085

66.86

Sınava Girmemiştir

54.23

BAŞARISIZ

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43  adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.

**        Toplam Puan=ALES*0,3+Y. Dil*0,1+CGPA*0,3+Sınav Notu*0,3