İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları (Ekim 2019) - 21 10 2019

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE

SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 17.10.2019 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dokuz (9) aday davet edilmiş olup bu adaylardan yedisi (7) yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 150 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

 

Yazılı sınav sonrasında yabancı dil notu (%10), ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Buna göre 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de de belirtildiği üzere; değerlendirme puanı olan 65 (altmış beş) puan kriterini sağlayan İshak Can Aydın asil aday, Tuğçe Başar yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

Adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

SIRA NO

ADI SOYADI

Y. DİL

ALES

CGPA*

SINAV NOTU

TOPLAM PUAN**

KARAR

1

İSHAK CAN AYDIN

83,75

91,72195

60,10

82,00

78,52

BAŞARILI
ASİL

2

TUĞÇE BAŞAR

91,25

85,82717

68,03

76,00

78,08

BAŞARILI
YEDEK

3

MUSTAFA GÖKAY ALTUNBAŞ

88,75

82,25176

80,40

48,00

72,07

BAŞARISIZ

4

BUSE ECEM BOYA

76,25

85,66898

68,50

55,00

70,38

BAŞARISIZ

5

MELODİ NEŞE KOÇ

80,00

85,71123

62,66

55,00

69,01

BAŞARISIZ

6

DİLEK İBOŞ

71,25

85,64206

64,30

37,00

63,21

BAŞARISIZ

7

EDA KOTAN

85,00

83,24799

70,36

24,00

61,78

BAŞARISIZ

8

İZEM ÇETİNKAYA

86,25

79,84023

73,40

Sınava girmemiştir.

54,60

BAŞARISIZ

9

İNCİ YALÇIN

77,50

74,62257

58,93

Sınava girmemiştir.

47,82

BAŞARISIZ

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43  adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.

** Toplam Puan= Y. Dil*0,1+ALES*0,3+CGPA*0,3+Sınav Notu*0,3