İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları (Ağustos 2020) - 10 08 2020

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE

SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 06.08.2020 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda on (10) aday davet edilmiş olup bu adaylardan altısı (6) yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş, bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini birlikte sağlayan aday bulunmadığından asil ve yedek aday belirlenememiştir.

SIRA NO

ADI SOYADI

Y. DİL

ALES

CGPA*

SINAV NOTU

TOPLAM PUAN**

KARAR

1

Abdullah Niğdelioğlu

91.250

81.40017

76.43

44.00

69.6741

BAŞARISIZ

2

Ömer Faruk Küçükyeşil

77.500

81.54323

66.40

25.00

59.6330

BAŞARISIZ

3

Cihan Dernek

73.750

89.38216

64.30

17.50

58.7296

BAŞARISIZ

4

Semiha Hayrioğlu

78.750

90.19198

61.50

12.00

56.9826

BAŞARISIZ

5

Pelinsu Topuz

71.250

80.51084

65.93

17.00

56.1573

BAŞARISIZ

6

Özge Hatipoğlu

80.000

75.57675

68.73

13.00

55.1920

BAŞARISIZ

7

Aslıhan Devran

83.750

79.21840

66.86

SINAVA GİRMEMİŞTİR

8

Şükrü Efe Ölgün

82.500

84.70260

75.26

SINAVA GİRMEMİŞTİR

9

Yusuf Emiroğlu

88.750

80.51177

69.20

SINAVA GİRMEMİŞTİR

10

Arda Uzunömeroğlu

75.000

71.00723

65.00

SINAVA GİRMEMİŞTİR

 

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43  adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.

** Toplam Puan= Y. Dil*0,1+ALES*0,3+CGPA*0,3+Sınav Notu*0,3