İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları (Temmuz 2021)
30.07.2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

30.07.2021

“Öğretim üyesi dişindaki öğretim elemani kadrolarina yapilacak atamalarda uygulanacak merkezi sinav ile giriş sinavlarina ilişkin usul ve esaslar hakkinda yönetmelik” uyarınca “İnşaat Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan “05.07.2021 tarihli ilana 23 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre yapılan sıralamaya giren 10 aday aşağıda sıralanmıştır.

MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Aşağıdaki tabloda yer alan adaylar, 06.08.2021 günü yapılacak sözlü ve yazılı sınava davet edilmektedirler.

Sıra No.

Adı ve Soyadı

Lisans Mezuniyet Notu (100'lük Sistem)*

Y. Dil (%40)

ALES (%60)

Toplam

1

A… İ… A…

56.13

80.00

97.37008

90.42205

2

F… B… K…

75.26

92.50

88.56473

90.13884

3

F… C…

79.00

87.50

91.67084

90.00250

4

M… F… A…

74.56

85.00

92.95168

89.77101

5

M… G…

63.13

90.00

89.51007

89.70604

6

S… T… A…

67.10

81.25

92.74706

88.14824

7

İ… İ… K…

78.30

83.75

89.96144

87.47686

8

N… E…

84.60

86.25

87.96915

87.28149

9

C… D…

64.30

82.50

89.38216

86.62930

10

E… B…

71.76

82.50

87.42688

85.45613

* Mezuniyet not ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun web sitesinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür:

 https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/4_luk_sistem_100.pdf   

 

Sözlü ve yazılı sınav tarihleri aşağıda verilmiştir.

Yazılı Sınav Tarihi: 06.08.2021

Yazılı Sınav Saati: 10:00
 

Sözlü Sınav Tarihi: 06.08.2021

Sözlü Sınav Saati: 14:00

Sınav Yeri: Mühendislik Fakültesi, C Blok, 4. Kat, 420 no’lu Toplantı Odası