İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları (Ekim 2021)
26.10.2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

26.10.2021

“Öğretim üyesi dişindaki öğretim elemani kadrolarina yapilacak atamalarda uygulanacak merkezi sinav ile giriş sinavlarina ilişkin usul ve esaslar hakkinda yönetmelik” uyarınca “İnşaat Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan “27.09.2021” tarihli ilana 42 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre yapılan sıralamaya giren 10 aday aşağıda sıralanmıştır.

MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Aşağıdaki tabloda yer alan adaylar, 02.11.2021 günü yapılacak yazılı sınava davet edilmektedirler.

Sıra No.

Adı ve Soyadı

Lisans Mezuniyet Notu (100'lük Sistem)*

Y. Dil (%40)

ALES (%60)

Toplam

1

S… D… S…

70.13

95.00

91.88834

93.13300

2

M… A…

80.63

97.50

89.93731

92.96239

3

M… A… Ç…

73.63

91.25

94.05777

92.93466

4

Yu… K…

76.90

95.00

90.34040

92.20424

5

S… T… A…

67.10

91.25

92.74706

92.14824

6

M… S… D…

78.06

91.25

91.43264

91.35958

7

M… E…

79.93

92.50

90.31868

91.19121

8

S… K…

84.60

87.50

90.43956

89.26374

9

D… M…

93.70

90.00

88.55776

89.13466

10

Ö… Ö…

60.80

82.50

93.23037

88.93822

* Mezuniyet not ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun web sitesinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür:

 https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/4_luk_sistem_100.pdf   

 

Yazılı sınav tarihi aşağıda verilmiştir.

Sınav Tarihi: 02.11.2021

Sınav Saati: 10:00
 

Sınav Yeri: Mühendislik Fakültesi, C Blok, 4. Kat, 420 no’lu Toplantı Odası