12th International Congress on Psychopharmacology & 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (ICP 2021)
24.11.2021

12th International Congress on Psychopharmacology & 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (ICP 2021)da D. Melek ER-SABUNCUOĞLU düzenleme komitesinin daveti üzerine, 18 Kasım 2021 Perşembe günü 17:00-18:30 saatlerinde "Implementation of ICF (The International Classification of Functioning, Disability and Health)" konulu kursunu gerçekleştirilmiştir.