2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projemiz - 13 11 2018

Öğrencilerimiz ile başvurduğumuz "Derin Öğrenme Yöntemi ile Görme Engelliler İçin Logo Tanıma Uygulaması" projesi, 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı (2018 yılı 4. dönem) kabul almıştır. Proje ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

 

DERİN ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE GÖRME ENGELLİLER
İÇİN LOGO TANIMA UYGULAMASI

Yürütücü

Enes Recep ÇINAR
Grup Üyeleri
Burcu ALAKUŞ
Ercan Tunç GÜÇLÜ
Ertan YILDIZ
Projenin İlgili Olduğu Tematik Alan: Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka,
Derin Öğrenme, Görüntü İşleme, Nesne Tanımlama
Proje Çıktılarını Kullanmaya Talip Olan Kuruluş: İmgeLab
Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Teknoplaza A212 06830 Gölbaşı, Ankara,
Türkiye

Akademik Danışman: Doç. Dr. Murat KARAKAYA 

ÖZET
Projemiz, bilgisayara insan gibi görme ve insanlar gibi gördüğü resimlerde kendisinin
eğitildiği nesnenin var olup olmadığına karar vermeyi öğretme yöntemiyle, görme engelli
bireylere destek olacak bir uygulamanın temellerini oluşturmayı amaçlamaktır.
Geliştireceğimiz sistem; kendisine verilen resim içersinde çeşitli mağazalar içinden
hangilerinin bulunduğunu tespit edebilecektir.
Görme engelli bireylerin günlük hayatları, görme engelli olmayan bireylere göre
karşılaştırılamayacak kadar zordur. Çünkü çevremiz, alışveriş merkezleri, yollar vb. birçok alan
görebilen insanlara göre tasarlanmıştır. Projemiz ile bu noktada, görme engelli bireylere yardım
etmek ve onların da aktif hayatta yerlerini çekinmeden almalarını sağlamak istemekteyiz.
Görme engelli bireyler yerine görebilen ve onların baktıkları yerde hangi mağazaların
bulunduğunu söyleyen bir sistem, görme engelli bireylerin hayatını büyük oranda
kolaylaştıracağına inanmaktayız.  App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3750 [site_id] => 3 [title_tr] => 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projemiz [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Öğrencilerimiz ile başvurduğumuz "Derin Öğrenme Yöntemi ile Görme Engelliler İçin Logo Tanıma Uygulaması" projesi, 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı (2018 yılı 4. dönem) kabul almıştır. Proje ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

 

DERİN ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE GÖRME ENGELLİLER
İÇİN LOGO TANIMA UYGULAMASI

Yürütücü

Enes Recep ÇINAR
Grup Üyeleri
Burcu ALAKUŞ
Ercan Tunç GÜÇLÜ
Ertan YILDIZ
Projenin İlgili Olduğu Tematik Alan: Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka,
Derin Öğrenme, Görüntü İşleme, Nesne Tanımlama
Proje Çıktılarını Kullanmaya Talip Olan Kuruluş: İmgeLab
Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Teknoplaza A212 06830 Gölbaşı, Ankara,
Türkiye

Akademik Danışman: Doç. Dr. Murat KARAKAYA 

ÖZET
Projemiz, bilgisayara insan gibi görme ve insanlar gibi gördüğü resimlerde kendisinin
eğitildiği nesnenin var olup olmadığına karar vermeyi öğretme yöntemiyle, görme engelli
bireylere destek olacak bir uygulamanın temellerini oluşturmayı amaçlamaktır.
Geliştireceğimiz sistem; kendisine verilen resim içersinde çeşitli mağazalar içinden
hangilerinin bulunduğunu tespit edebilecektir.
Görme engelli bireylerin günlük hayatları, görme engelli olmayan bireylere göre
karşılaştırılamayacak kadar zordur. Çünkü çevremiz, alışveriş merkezleri, yollar vb. birçok alan
görebilen insanlara göre tasarlanmıştır. Projemiz ile bu noktada, görme engelli bireylere yardım
etmek ve onların da aktif hayatta yerlerini çekinmeden almalarını sağlamak istemekteyiz.
Görme engelli bireyler yerine görebilen ve onların baktıkları yerde hangi mağazaların
bulunduğunu söyleyen bir sistem, görme engelli bireylerin hayatını büyük oranda
kolaylaştıracağına inanmaktayız.  

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2018-11-13 11:17:59 [end] => 2019-09-20 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-11-13 11:18:37 [updated_at] => 2018-12-04 06:27:06 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => 2209-b-sanayiye-yonelik-lisans-arastirma-projemiz-hakkinda-1542107917 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 3 [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [url] => compe [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3750 [site_id] => 3 [title_tr] => 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projemiz [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
\n

Ö\u011frencilerimiz ile ba\u015fvurdu\u011fumuz "Derin Ö\u011frenme Yöntemi ile Görme Engelliler \u0130çin Logo Tan\u0131ma Uygulamas\u0131" projesi, 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Ara\u015ft\u0131rma Projeleri Deste\u011fi Program\u0131 (2018 y\u0131l\u0131 4. dönem) kabul alm\u0131\u015ft\u0131r. Proje ile ilgili detayl\u0131 bilgiler a\u015fa\u011f\u0131da bulunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

DER\u0130N Ö\u011eRENME YÖNTEM\u0130 \u0130LE GÖRME ENGELL\u0130LER<\/strong>
\n\u0130Ç\u0130N LOGO TANIMA UYGULAMASI
\n
\nYürütücü<\/strong>
\nEnes Recep ÇINAR
\nGrup Üyeleri<\/strong>
\nBurcu ALAKU\u015e
\nErcan Tunç GÜÇLÜ
\nErtan YILDIZ
\nProjenin \u0130lgili Oldu\u011fu Tematik Alan: <\/strong>Bilgisayar Mühendisli\u011fi, Yapay Zeka,
\nDerin Ö\u011frenme, Görüntü \u0130\u015fleme, Nesne Tan\u0131mlama
\nProje Ç\u0131kt\u0131lar\u0131n\u0131 Kullanmaya Talip Olan Kurulu\u015f<\/strong>: \u0130mgeLab
\nGazi Üniversitesi Gölba\u015f\u0131 Yerle\u015fkesi, Teknoplaza A212 06830 Gölba\u015f\u0131, Ankara,
\nTürkiye
\n
\nAkademik Dan\u0131\u015fman: <\/strong>Doç. Dr. Murat KARAKAYA <\/p>\n<\/div>\n\n

\n

ÖZET<\/strong>
\nProjemiz, bilgisayara insan gibi görme ve insanlar gibi gördü\u011fü resimlerde kendisinin
\ne\u011fitildi\u011fi nesnenin var olup olmad\u0131\u011f\u0131na karar vermeyi ö\u011fretme yöntemiyle, görme engelli
\nbireylere destek olacak bir uygulaman\u0131n temellerini olu\u015fturmay\u0131 amaçlamakt\u0131r.
\nGeli\u015ftirece\u011fimiz sistem; kendisine verilen resim içersinde çe\u015fitli ma\u011fazalar içinden
\nhangilerinin bulundu\u011funu tespit edebilecektir.
\nGörme engelli bireylerin günlük hayatlar\u0131, görme engelli olmayan bireylere göre
\nkar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lamayacak kadar zordur. Çünkü çevremiz, al\u0131\u015fveri\u015f merkezleri, yollar vb. birçok alan
\ngörebilen insanlara göre tasarlanm\u0131\u015ft\u0131r. Projemiz ile bu noktada, görme engelli bireylere yard\u0131m
\netmek ve onlar\u0131n da aktif hayatta yerlerini çekinmeden almalar\u0131n\u0131 sa\u011flamak istemekteyiz.
\nGörme engelli bireyler yerine görebilen ve onlar\u0131n bakt\u0131klar\u0131 yerde hangi ma\u011fazalar\u0131n
\nbulundu\u011funu söyleyen bir sistem, görme engelli bireylerin hayat\u0131n\u0131 büyük oranda
\nkolayla\u015ft\u0131raca\u011f\u0131na inanmaktay\u0131z.  <\/p>\n<\/div>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/2209-b-sanayiye-yonelik-lisans-arastirma-projemiz-hakkinda-1542107917\/1543904816-20181203_151404.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":3149450,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/2209-b-sanayiye-yonelik-lisans-arastirma-projemiz-hakkinda-1542107917\/1543904816-20181203_151404.jpg"},"caption":"1543904816-20181203_151404.jpg","width":"4032px","height":"2268px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/2209-b-sanayiye-yonelik-lisans-arastirma-projemiz-hakkinda-1542107917\/1543904816-20181203_151404.jpg"}]} [start] => 2018-11-13 11:17:59 [end] => 2019-09-20 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-11-13 11:18:37 [updated_at] => 2018-12-04 06:27:06 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => 2209-b-sanayiye-yonelik-lisans-arastirma-projemiz-hakkinda-1542107917 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3 [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [name_en] => Computer Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => compe [slug_en] => compe [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":5332740,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"},"caption":"43.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"}],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":347681,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":137052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954530-bilg_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":88169,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"},"caption":"064.jpg","width":"1024px","height":"682px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:30:57 [updated_at] => 2019-06-28 12:31:31 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","ru"] [parent_id] => 2 [lft] => 19 [rgt] => 20 [depth] => 2 [color] => [url] => compe [home_page_id] => 17 [atacs_id] => 4 [parent] => 0 [master_id] => 63 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 28 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3 [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [name_en] => Computer Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => compe [slug_en] => compe [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":5332740,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"},"caption":"43.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/43.jpg"}],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":347681,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1561725084-MUDEK-bilgisayar-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":137052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"},"caption":"1532954530-bilg_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/1532954530-bilg_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":88169,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"},"caption":"064.jpg","width":"1024px","height":"682px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/bilgisayar-muhendisligi\/064.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:30:57 [updated_at] => 2019-06-28 12:31:31 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","ru"] [parent_id] => 2 [lft] => 19 [rgt] => 20 [depth] => 2 [color] => [url] => compe [home_page_id] => 17 [atacs_id] => 4 [parent] => 0 [master_id] => 63 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 28 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1