Prof. Dr. İbrahim Akman UBMK 2021 Konferansı En İyi Bildiri Ödülü - 29 09 2021

Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Akman'ın, Doç. Dr. Çiğdem Turhan ve Öğr. Gör. Tuna Hacaloğlu ile yazmış oldukları "Utilization of Online Collaborative Tools in Software Engineering: An Emprical Study on Review Meeting" adlı bildiri  UBMK 2021 Konferansının en iyi bildiri ödüllerinden birini almaya  hak kazanmıştır.