Prof. Dr. İbrahim Akman UBMK 2021 Konferansı En İyi Bildiri Ödülü
29.09.2021

Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Akman'ın, Doç. Dr. Çiğdem Turhan ve Öğr. Gör. Tuna Hacaloğlu ile yazmış oldukları "Utilization of Online Collaborative Tools in Software Engineering: An Emprical Study on Review Meeting" adlı bildiri  UBMK 2021 Konferansının en iyi bildiri ödüllerinden birini almaya  hak kazanmıştır.