DACHSER Türkiye Yetkilileri Üniversitemizi Ziyaret Etti - 12 09 2019

Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü olarak 2019-2020 Akademik Yılı için Ortak Eğitim Programı kapsamında çalışmalarımız yeni firma temaslarıyla başladı.

2018-2019 Akademik Yılında Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ile yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde dernek üyesi firmalara Ortak Eğitim Programının duyurusu gerçekleştirilmişti. Bu vesile ile kara, hava ve deniz taşımacılığı alanlarında faliyet gösteren DACHSER Türkiye' nin İnsan Kaynakları Müdürü Nilgün Özcan ve İstanbul Şube Müdürü Sercan Ketenci, Ortak Eğitim Programı ile ilgili görüşmek üzere Üniversitemizi ziyaret etti. Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörümüz Selin Tefil' in DACHSER Türkiye yetkilileri ile gerçekleştirmiş olduğu toplantıda, Ortak Eğitim Programı ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü öğrencilerimiz için istihdam odaklı iş birliği yapma, öğrencilerimizin kariyer gelişimlerinde sektörün beklentilerini öğrenebilmeleri için yıl içinde seminer, workshop gibi etkinlikler düzenleme gibi konularda yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Ortak Eğitim Programı ile Üniversite-sektör iş birliği sayesinde sektörü yakından takip etmenin ve sektörün beklentilerine uygun bireyler yetiştirmenin önemi üzerine DACHSER Türkiye yetkilileri ile fikir birliğine varıldı.App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4312 [site_id] => 120 [title_tr] => DACHSER Türkiye Yetkilileri Üniversitemizi Ziyaret Etti [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü olarak 2019-2020 Akademik Yılı için Ortak Eğitim Programı kapsamında çalışmalarımız yeni firma temaslarıyla başladı.

2018-2019 Akademik Yılında Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ile yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde dernek üyesi firmalara Ortak Eğitim Programının duyurusu gerçekleştirilmişti. Bu vesile ile kara, hava ve deniz taşımacılığı alanlarında faliyet gösteren DACHSER Türkiye' nin İnsan Kaynakları Müdürü Nilgün Özcan ve İstanbul Şube Müdürü Sercan Ketenci, Ortak Eğitim Programı ile ilgili görüşmek üzere Üniversitemizi ziyaret etti. Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörümüz Selin Tefil' in DACHSER Türkiye yetkilileri ile gerçekleştirmiş olduğu toplantıda, Ortak Eğitim Programı ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü öğrencilerimiz için istihdam odaklı iş birliği yapma, öğrencilerimizin kariyer gelişimlerinde sektörün beklentilerini öğrenebilmeleri için yıl içinde seminer, workshop gibi etkinlikler düzenleme gibi konularda yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Ortak Eğitim Programı ile Üniversite-sektör iş birliği sayesinde sektörü yakından takip etmenin ve sektörün beklentilerine uygun bireyler yetiştirmenin önemi üzerine DACHSER Türkiye yetkilileri ile fikir birliğine varıldı.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-09-12 15:57:11 [end] => 2069-09-12 16:57:11 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-09-12 14:05:54 [updated_at] => 2019-09-12 14:13:28 [short_desc_tr] => DACHSER Türkiye' nin İnsan Kaynakları Müdürü Nilgün Özcan ve İstanbul Şube Müdürü Sercan Ketenci, Ortak Eğitim Programı ile ilgili görüşmek üzere Üniversitemizi ziyaret etti. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => dachser-turkiye-yetkilileri-universitemizi-ziyaret-etti-1568297154 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 112 [name_tr] => Koordinatörlükler [url] => koordinatorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 120 [name_tr] => Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü [url] => cpa [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4312 [site_id] => 120 [title_tr] => DACHSER Türkiye Yetkilileri Üniversitemizi Ziyaret Etti [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörlü\u011fü olarak 2019-2020 Akademik Y\u0131l\u0131 için Ortak E\u011fitim Program\u0131 kapsam\u0131nda çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z yeni firma temaslar\u0131yla ba\u015flad\u0131.<\/p>\n\n

2018-2019 Akademik Y\u0131l\u0131nda Uluslararas\u0131 Ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derne\u011fi ile yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz i\u015f birli\u011fi neticesinde dernek üyesi firmalara Ortak E\u011fitim Program\u0131n\u0131n duyurusu gerçekle\u015ftirilmi\u015fti. Bu vesile ile kara, hava ve deniz ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 alanlar\u0131nda faliyet gösteren DACHSER Türkiye' nin \u0130nsan Kaynaklar\u0131 Müdürü Nilgün Özcan ve \u0130stanbul \u015eube Müdürü Sercan Ketenci, Ortak E\u011fitim Program\u0131 ile ilgili görü\u015fmek üzere Üniversitemizi ziyaret etti. Kariyer Planlama ve Ortak E\u011fitim Koordinatörümüz Selin Tefil' in DACHSER Türkiye yetkilileri ile gerçekle\u015ftirmi\u015f oldu\u011fu toplant\u0131da, Ortak E\u011fitim Program\u0131 ile Uluslararas\u0131 Ticaret ve Lojistik bölümü ö\u011frencilerimiz için istihdam odakl\u0131 i\u015f birli\u011fi yapma, ö\u011frencilerimizin kariyer geli\u015fimlerinde sektörün beklentilerini ö\u011frenebilmeleri için y\u0131l içinde seminer, workshop gibi etkinlikler düzenleme gibi konularda yap\u0131labilecek çal\u0131\u015fmalar ele al\u0131nd\u0131. Ortak E\u011fitim Program\u0131 ile Üniversite-sektör i\u015f birli\u011fi sayesinde sektörü yak\u0131ndan takip etmenin ve sektörün beklentilerine uygun bireyler yeti\u015ftirmenin önemi üzerine DACHSER Türkiye yetkilileri ile fikir birli\u011fine var\u0131ld\u0131.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-09-12 15:57:11 [end] => 2069-09-12 16:57:11 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-09-12 14:05:54 [updated_at] => 2019-09-12 14:13:28 [short_desc_tr] => DACHSER Türkiye' nin İnsan Kaynakları Müdürü Nilgün Özcan ve İstanbul Şube Müdürü Sercan Ketenci, Ortak Eğitim Programı ile ilgili görüşmek üzere Üniversitemizi ziyaret etti. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => dachser-turkiye-yetkilileri-universitemizi-ziyaret-etti-1568297154 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 120 [name_tr] => Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü [name_en] => Directorate of Career Planning and Cooperative Education [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => kariyer-planlama-ve-ortak-egitim-koordinatorlugu [slug_en] => directorate-of-career-planning-and-cooperative-education [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/kariyer-planlama,-mezunlarla-iletisim-ve--co-op-koordinatorlugu\/1519398488-kariyer_planlama_koord.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":172918,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/kariyer-planlama,-mezunlarla-iletisim-ve--co-op-koordinatorlugu\/1519398488-kariyer_planlama_koord.jpg"},"caption":"1519398488-kariyer_planlama_koord.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/kariyer-planlama,-mezunlarla-iletisim-ve--co-op-koordinatorlugu\/1519398488-kariyer_planlama_koord.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/kariyer-planlama-ve-co-op-koordinatorlugu\/kariyerk.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":31697,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/kariyer-planlama-ve-co-op-koordinatorlugu\/kariyerk.jpg"},"caption":"kariyerk.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/kariyer-planlama-ve-co-op-koordinatorlugu\/kariyerk.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-10-14 16:10:03 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 15 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 112 [lft] => 252 [rgt] => 253 [depth] => 3 [color] => 03326c [url] => cpa [home_page_id] => 3029 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Selin Tefil [admin_phone] => +90 (312) 586 88 79 [admin_email] => selin.tefil@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 120 [name_tr] => Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü [name_en] => Directorate of Career Planning and Cooperative Education [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => kariyer-planlama-ve-ortak-egitim-koordinatorlugu [slug_en] => directorate-of-career-planning-and-cooperative-education [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/kariyer-planlama,-mezunlarla-iletisim-ve--co-op-koordinatorlugu\/1519398488-kariyer_planlama_koord.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":172918,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/kariyer-planlama,-mezunlarla-iletisim-ve--co-op-koordinatorlugu\/1519398488-kariyer_planlama_koord.jpg"},"caption":"1519398488-kariyer_planlama_koord.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/kariyer-planlama,-mezunlarla-iletisim-ve--co-op-koordinatorlugu\/1519398488-kariyer_planlama_koord.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/kariyer-planlama-ve-co-op-koordinatorlugu\/kariyerk.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":31697,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/kariyer-planlama-ve-co-op-koordinatorlugu\/kariyerk.jpg"},"caption":"kariyerk.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/kariyer-planlama-ve-co-op-koordinatorlugu\/kariyerk.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-10-14 16:10:03 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 15 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 112 [lft] => 252 [rgt] => 253 [depth] => 3 [color] => 03326c [url] => cpa [home_page_id] => 3029 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Selin Tefil [admin_phone] => +90 (312) 586 88 79 [admin_email] => selin.tefil@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 15 [title] => Koordinatörlükler [slug] => koordinatorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:53:44 [updated_at] => 2018-08-17 09:48:20 [label_tr] => Koordinatörlükler [label_en] => Directorates/Management Offices [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 15 [title] => Koordinatörlükler [slug] => koordinatorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:53:44 [updated_at] => 2018-08-17 09:48:20 [label_tr] => Koordinatörlükler [label_en] => Directorates/Management Offices [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1