İktisat (Türkçe) Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu
09.11.2022

Atılım Üniversitesi, İktisat (Türkçe) Bölümü

Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme (Türkçe) Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuran adaylar ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.

Sınav tarih,:  11 Kasım 2022

Yazılı Sınav Saati: 10.30

Yazılı Sınav Yeri: İşletme Fakültesi, RB115

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

 

YABANCI DİL (%40)

ALES (EA)(%60)

 

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

 

1

İh*** Çe***

85,00

34,00

89,11

53,47

87,47

Sınava girmeye hak kazandı

2

Ek** Ba*

87,50

35,00

85,39

51,24

86,24

Sınava girmeye hak kazandı

3

Ha*** İl***

90,00

36,00

81,68

49,01

85,01

Sınava girmeye hak kazandı

4

Ça***** Vi***

86,25

34,50

82,27

49,36

83,86

Sınava girmeye hak kazandı

5

Ha*** Es**

88,75

35,50

79,77

47,86

83,36

Sınava girmeye hak kazandı

6

Se** Gü****

73,75

29,50

86,12

51,67

81,17

Sınava girmeye hak kazandı

7

Kü*** Ça******

87,50

35,00

76,44

45,86

80,86

Sınava girmeye hak kazandı

8

Al*** At****

72,50

29,00

82,00

49,20

78,20

Sınava girmeye hak kazandı

9

Fi***** Nu* Uy***

78,75

31,50

71,51

42,91

74,41

Sınava girmeye hak kazandı

10

Me*** Ya*****

61,25

24,50

81,24

48,74

73,24

Sınava girmeye hak kazandı

11

Öz** Öz***

70,00

28,00

75,31

45,19

73,19

Sınava girmeye hak kazanamadı

12

Ec** İlk*** Gi***

60,00

24,00

81,89

49,13

73,13

Sınava girmeye hak kazanamadı

13

Se*** Al***

60,00

24,00

78,84

47,30

71,30

Sınava girmeye hak kazanamadı

14

Hi*** Öz*****

68,75

27,50

72,24

43,34

70,84

Sınava girmeye hak kazanamadı

15

Em** Ca* Şa***

68,75

27,50

70,90

42,54

70,04

Sınava girmeye hak kazanamadı

16

Ay** Gü*****

56,25

22,50

77,31

46,39

68,89

Sınava girmeye hak kazanamadı

17

Ra**** De*******

51,25

20,50

75,86

45,52

66,02

Sınava girmeye hak kazanamadı

18

Bu** Bu***

55,00

22,00

70,27

42,16

64,16

Sınava girmeye hak kazanamadı

19

Vo**** Al******

-

-

-

-

-

İlandaki 1 nolu koşulu karşılamamaktadır.