İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Son-Değerlendirme Tutanağı - 07 08 2020

Atılım Üniversitesi
İktisat Bölümü
Araştırma Görevlisi Son-Değerlendirme Tutanağı

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 04.08.2020 tarihinde yapılan giriş sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir;

İlana başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda 2 (iki) aday yazılı sınava davet edilmiş olup bu adaylardan 2 (iki)’si yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. 

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Buna göre bilim sınavı puanı en az 60 (altmış) ve değerlendirme puanı en az 65 (altmış beş) kriterini sağlayan Güneş Batmaz asıl aday, olarak belirlenmiştir.

Adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET

GİRİŞ SINAVI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

 

 

 

%30

 

%10

 

%30

 

%30

 

 1

Güneş Batmaz

90.09

27.03

90.00

9

77.13

23.139

70

21

80.17

 2

Arda Doğruöz

81.98

24.59

76.25

7.63

74.14

22.242

15

4.5

    58.96