Türkçe İktisat Bölümü Araştırma Görevliliği Kadrosu için Son Değerlendirme Sonucu
16.02.2022

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Türkçe İktisat Bölümü Araştırma Görevliliği için  başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanan 1 aday 14.02.2022 tarihinde saat 10:00’da yapılan giriş sınavına girmiştir.

 

Değerlendirme sonucunda açılan araştırma görevlisi kadrosuna atanmak üzere Öz** Ça***** asil aday olarak belirlenmiştir. Yedek aday belirlenememiştir.

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

ALES (%30)

YABANCI DİL (%10)

MEZUNİYET (%30)

GİRİŞ SINAVI (%30)

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

1

 Öz** Ça***

72,47

21,74

71,25

7,13

93,00

27,90

85,00

25,50

82,27