Konferans: “Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Güncel Gelişmeler” ( Faik Öztrak) - 06 05 2016

Atılım Ekonomi Topluluğu'nun (AET) yıllık etkinlikleri çerçevesinde,  Sn. Faik Öztrak (CHP MilletvekiliEski Başkan Yardımcısı ve Eski Hazine Müsteşarı) tarafından “Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Güncel Gelişmeler”  başlıklı konferans verilecektir. Bu etkinlikte  sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. 

Yer: Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonu 
Tarih: 6 Mayıs 2016 (Cuma)
Saat: 14.30-16.30

Faik Öztrak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Ekonomi Bölümü'nü bitirmiştir. İngiltere'de Birmingham Ünivesitesi'nden kalkınma finansmanı konusunda master derecesi almıştır. 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1987 yılına kadar süren uzman ve uzman yardımcılığı döneminde kamu iktisadi teşebbüslerinin konsolide finansman dengelerini hazırlamak, kamu maliyesi kapsamında bütçe ve fon dengeleri üzerinde çalışmak ve para ve finans piyasalarına ilişkin analizler geliştirmek temel görev alanları olurken uluslararası kuruluşlarla yürütülen müzakerelerde görev almaya başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Devlet Planlama Teşkilatı'nda Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanlığı, İktisadi Planlama Başkan Vekilliği, İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü, aynı teşkilatta Müsteşar Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Müsteşar yardımcılığı görevini müteakiben 2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda çalışmış ve kurumun Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra ekonomi yönetimine gelen yeni ekip içinde yer almış ve Hazine Müsteşarlığı görevine atanmıştır. Bu dönemde uygulanmaya başlanan Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının hazırlanmasında, uygulanmasında ve uluslararası kuruluşlarla müzakeresinde bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyon görevini üstlenmiştir.

 App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2422 [site_id] => 33 [title_tr] => Konferans: “Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Güncel Gelişmeler” ( Faik Öztrak) [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Ekonomi Topluluğu'nun (AET) yıllık etkinlikleri çerçevesinde,  Sn. Faik Öztrak (CHP MilletvekiliEski Başkan Yardımcısı ve Eski Hazine Müsteşarı) tarafından “Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Güncel Gelişmeler”  başlıklı konferans verilecektir. Bu etkinlikte  sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. 

Yer: Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonu 
Tarih: 6 Mayıs 2016 (Cuma)
Saat: 14.30-16.30

Faik Öztrak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Ekonomi Bölümü'nü bitirmiştir. İngiltere'de Birmingham Ünivesitesi'nden kalkınma finansmanı konusunda master derecesi almıştır. 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1987 yılına kadar süren uzman ve uzman yardımcılığı döneminde kamu iktisadi teşebbüslerinin konsolide finansman dengelerini hazırlamak, kamu maliyesi kapsamında bütçe ve fon dengeleri üzerinde çalışmak ve para ve finans piyasalarına ilişkin analizler geliştirmek temel görev alanları olurken uluslararası kuruluşlarla yürütülen müzakerelerde görev almaya başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Devlet Planlama Teşkilatı'nda Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanlığı, İktisadi Planlama Başkan Vekilliği, İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü, aynı teşkilatta Müsteşar Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Müsteşar yardımcılığı görevini müteakiben 2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda çalışmış ve kurumun Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra ekonomi yönetimine gelen yeni ekip içinde yer almış ve Hazine Müsteşarlığı görevine atanmıştır. Bu dönemde uygulanmaya başlanan Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının hazırlanmasında, uygulanmasında ve uluslararası kuruluşlarla müzakeresinde bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyon görevini üstlenmiştir.

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] => ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2016-05-06 00:00:00 [end] => 2016-04-07 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2016-04-29 20:17:54 [updated_at] => 2016-04-29 20:17:54 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => konferans-turkiye-ve-dunya-ekonomisinde-guncel-gelismeler---faik-oztrak-10726 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) [1] => Array ( [id] => 33 [name_tr] => İktisat [url] => econ [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2422 [site_id] => 33 [title_tr] => Konferans: “Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Güncel Gelişmeler” ( Faik Öztrak) [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Ekonomi Toplulu\u011fu'nun<\/em> (AET) y\u0131ll\u0131k etkinlikleri çerçevesinde,  Sn. <\/span>Faik Öztrak<\/strong> (<\/span>CHP Milletvekili<\/em>, <\/span>Eski Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131<\/em> ve <\/span>Eski Hazine Müste\u015far\u0131)<\/em> taraf\u0131ndan “<\/span>Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Güncel Geli\u015fmeler<\/strong>”  ba\u015fl\u0131kl\u0131 konferans verilecektir.<\/span> Bu <\/span>etkinlikte<\/em> <\/span> sizleri de aram\u0131zda görmekten büyük mutluluk duyar\u0131z. <\/span><\/span><\/span><\/p>

Yer<\/strong>: Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonu <\/span>
Tarih<\/strong>: 6 May\u0131s 2016 (Cuma)<\/span>
Saat<\/strong>: 14.30-16.30<\/span><\/p>

Faik Öztrak<\/span><\/b>, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi<\/span><\/span> <\/span><\/span>Maliye Ekonomi Bölümü'nü bitirmi\u015ftir.<\/span> <\/span>\u0130ngiltere'de Birmingham Ünivesitesi<\/font><\/span><\/span>'nden kalk\u0131nma finansman\u0131 konusunda master derecesi alm\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/span> 1978<\/font> <\/span>y\u0131l\u0131nda Devlet Planlama Te\u015fkilat\u0131<\/font><\/span>'nda uzman yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak çal\u0131\u015fma hayat\u0131na ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. 1987<\/font><\/span> <\/span>y\u0131l\u0131na kadar süren uzman ve uzman yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 döneminde kamu iktisadi te\u015febbüslerinin konsolide finansman dengelerini haz\u0131rlamak, kamu maliyesi kapsam\u0131nda bütçe ve fon dengeleri üzerinde çal\u0131\u015fmak ve para ve finans piyasalar\u0131na ili\u015fkin analizler geli\u015ftirmek temel görev alanlar\u0131 olurken uluslararas\u0131 kurulu\u015flarla yürütülen müzakerelerde görev almaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Daha sonra s\u0131ras\u0131yla Devlet Planlama Te\u015fkilat\u0131'nda Y\u0131ll\u0131k Programlar ve Finansman Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, \u0130ktisadi Planlama Ba\u015fkan Vekilli\u011fi, \u0130ktisadi Planlama Genel Müdürlü\u011fü, ayn\u0131 te\u015fkilatta Müste\u015far Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 görevlerini üstlenmi\u015ftir. Müste\u015far yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 görevini müteakiben 2000<\/font><\/span> <\/span>y\u0131l\u0131nda Bankac\u0131l\u0131k Düzenleme ve Denetleme Kurumu<\/font><\/span>'nda çal\u0131\u015fm\u0131\u015f ve kurumun Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 görevine atanm\u0131\u015ft\u0131r. <\/span><\/span>2001<\/span><\/span> <\/span>y\u0131l\u0131nda ya\u015fanan ekonomik krizden sonra ekonomi yönetimine gelen yeni ekip içinde yer alm\u0131\u015f ve Hazine Müste\u015farl\u0131\u011f\u0131 görevine atanm\u0131\u015ft\u0131r. Bu dönemde uygulanmaya ba\u015flanan Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçi\u015f Program\u0131n\u0131n haz\u0131rlanmas\u0131nda, uygulanmas\u0131nda ve uluslararas\u0131 kurulu\u015flarla müzakeresinde bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyon görevini üstlenmi\u015ftir.<\/span><\/span><\/p>

 <\/p>

<\/o:p><\/span><\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2016-05-06 00:00:00 [end] => 2016-04-07 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2016-04-29 20:17:54 [updated_at] => 2016-04-29 20:17:54 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => konferans-turkiye-ve-dunya-ekonomisinde-guncel-gelismeler---faik-oztrak-10726 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 33 [name_tr] => İktisat [name_en] => Economics [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => iktisat [slug_en] => economics [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/iktisat\/1519397224-iktisat_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":66018,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/iktisat\/1519397224-iktisat_bolum.jpg"},"caption":"1519397224-iktisat_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/iktisat\/1519397224-iktisat_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/iktisat\/iktisat.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":61513,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/iktisat\/iktisat.jpg"},"caption":"iktisat.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/iktisat\/iktisat.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:51:35 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 28 [lft] => 65 [rgt] => 66 [depth] => 2 [color] => [url] => econ [home_page_id] => 37 [atacs_id] => 21 [parent] => 0 [master_id] => 105 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 63 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 33 [name_tr] => İktisat [name_en] => Economics [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => iktisat [slug_en] => economics [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/iktisat\/1519397224-iktisat_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":66018,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/iktisat\/1519397224-iktisat_bolum.jpg"},"caption":"1519397224-iktisat_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/iktisat\/1519397224-iktisat_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/iktisat\/iktisat.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":61513,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/iktisat\/iktisat.jpg"},"caption":"iktisat.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/iktisat\/iktisat.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:51:35 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 28 [lft] => 65 [rgt] => 66 [depth] => 2 [color] => [url] => econ [home_page_id] => 37 [atacs_id] => 21 [parent] => 0 [master_id] => 105 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 63 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1