Seminer: "İkili Müzayede Piyasalarında Farklı Fiyat Oluşum Modellerinin Karşılaştırılması" - 20 03 2017

Dr. Baki Ünal (Hacettepe Üniversitesi)
20 Mart Pazartesi günü saat 14:00  Seminer Odası (No. 415)
 
Sunum Başlığı:  İkili Müzayede Piyasalarında Farklı Fiyat Oluşum Modellerinin Karşılaştırılması
 
Sunum Özeti:
 
Karmaşıklık yaklaşımı veya teorisi bilimde yeni bir yaklaşımdır ve birçok bilimsel alanı olduğu gibi ekonomi bilimini de etkilemiştir. Karmaşıklık teorisinin etkilediği alanlardan birini de finans piyasaları oluşturmaktadır. Finansal piyasalar birçok ajanın karşılıklı olarak etkileştiği karmaşık sistemlerdir. Finansal piyasalarda kullanılan başlıca kurumlardan biri olan ikili müzayede hem alıcıların hem de satıcıların fiyat tekliflerinde bulunmasına izin vererek en karmaşık piyasa kurumlarından birini oluşturmaktadır. Karmaşıklığından ötürü ikili müzayede kurumunun tatmin edici bir teorisi ortaya konamamıştır. Karmaşık sistemlerin çalışılmasında kullanılan başlıca yöntemlerden biri olan ajan temelli benzetimler ikili müzayedelerin anlaşılmasında yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu konuşmada ajan temelli benzetimler kullanılarak ikili müzayede piyasasında farklı fiyat oluşum modelleri (teklif stratejileri) ele alınacak ve bu modellerin çıktıları karşılaştırılacaktır. Bu modeller arasında bulanık bir çıkarsama sistemi kullanan bir modelin en yüksek performans elde ettiği gösterilecektir.
 


App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2520 [site_id] => 33 [title_tr] => Seminer: "İkili Müzayede Piyasalarında Farklı Fiyat Oluşum Modellerinin Karşılaştırılması" [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
Dr. Baki Ünal (Hacettepe Üniversitesi)
20 Mart Pazartesi günü saat 14:00  Seminer Odası (No. 415)
 
Sunum Başlığı:  İkili Müzayede Piyasalarında Farklı Fiyat Oluşum Modellerinin Karşılaştırılması
 
Sunum Özeti:
 
Karmaşıklık yaklaşımı veya teorisi bilimde yeni bir yaklaşımdır ve birçok bilimsel alanı olduğu gibi ekonomi bilimini de etkilemiştir. Karmaşıklık teorisinin etkilediği alanlardan birini de finans piyasaları oluşturmaktadır. Finansal piyasalar birçok ajanın karşılıklı olarak etkileştiği karmaşık sistemlerdir. Finansal piyasalarda kullanılan başlıca kurumlardan biri olan ikili müzayede hem alıcıların hem de satıcıların fiyat tekliflerinde bulunmasına izin vererek en karmaşık piyasa kurumlarından birini oluşturmaktadır. Karmaşıklığından ötürü ikili müzayede kurumunun tatmin edici bir teorisi ortaya konamamıştır. Karmaşık sistemlerin çalışılmasında kullanılan başlıca yöntemlerden biri olan ajan temelli benzetimler ikili müzayedelerin anlaşılmasında yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu konuşmada ajan temelli benzetimler kullanılarak ikili müzayede piyasasında farklı fiyat oluşum modelleri (teklif stratejileri) ele alınacak ve bu modellerin çıktıları karşılaştırılacaktır. Bu modeller arasında bulanık bir çıkarsama sistemi kullanan bir modelin en yüksek performans elde ettiği gösterilecektir.
 
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] => ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2017-03-20 00:00:00 [end] => 2017-03-21 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2017-03-07 19:34:28 [updated_at] => 2017-03-07 19:39:12 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => seminer-ikili-muzayede-piyasalarinda-farkli-fiyat-olusum-modellerinin-karsilastirilmas-11758 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) [1] => Array ( [id] => 33 [name_tr] => İktisat [url] => econ [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2520 [site_id] => 33 [title_tr] => Seminer: "İkili Müzayede Piyasalarında Farklı Fiyat Oluşum Modellerinin Karşılaştırılması" [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
Dr. Baki Ünal (Hacettepe Üniversitesi)<\/div>
20 Mart Pazartesi günü saat 14:00  Seminer Odas\u0131 (No. 415)<\/div>
 <\/div>
Sunum Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131:  \u0130kili Müzayede Piyasalar\u0131nda Farkl\u0131 Fiyat Olu\u015fum Modellerinin Kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131<\/div>
 <\/div>
Sunum Özeti:<\/div>
 <\/div>
Karma\u015f\u0131kl\u0131k yakla\u015f\u0131m\u0131 veya teorisi bilimde yeni bir yakla\u015f\u0131md\u0131r ve birçok bilimsel alan\u0131 oldu\u011fu gibi ekonomi bilimini de etkilemi\u015ftir. Karma\u015f\u0131kl\u0131k teorisinin etkiledi\u011fi alanlardan birini de finans piyasalar\u0131 olu\u015fturmaktad\u0131r. Finansal piyasalar birçok ajan\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak etkile\u015fti\u011fi karma\u015f\u0131k sistemlerdir. Finansal piyasalarda kullan\u0131lan ba\u015fl\u0131ca kurumlardan biri olan ikili müzayede hem al\u0131c\u0131lar\u0131n hem de sat\u0131c\u0131lar\u0131n fiyat tekliflerinde bulunmas\u0131na izin vererek en karma\u015f\u0131k piyasa kurumlar\u0131ndan birini olu\u015fturmaktad\u0131r. Karma\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131ndan ötürü ikili müzayede kurumunun tatmin edici bir teorisi ortaya konamam\u0131\u015ft\u0131r. Karma\u015f\u0131k sistemlerin çal\u0131\u015f\u0131lmas\u0131nda kullan\u0131lan ba\u015fl\u0131ca yöntemlerden biri olan ajan temelli benzetimler ikili müzayedelerin anla\u015f\u0131lmas\u0131nda yeni f\u0131rsatlar sunmaktad\u0131r. Bu konu\u015fmada ajan temelli benzetimler kullan\u0131larak ikili müzayede piyasas\u0131nda farkl\u0131 fiyat olu\u015fum modelleri (teklif stratejileri) ele al\u0131nacak ve bu modellerin ç\u0131kt\u0131lar\u0131 kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Bu modeller aras\u0131nda bulan\u0131k bir ç\u0131karsama sistemi kullanan bir modelin en yüksek performans elde etti\u011fi gösterilecektir.<\/div>
 <\/div>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2017-03-20 00:00:00 [end] => 2017-03-21 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2017-03-07 19:34:28 [updated_at] => 2017-03-07 19:39:12 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => seminer-ikili-muzayede-piyasalarinda-farkli-fiyat-olusum-modellerinin-karsilastirilmas-11758 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 33 [name_tr] => İktisat [name_en] => Economics [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => iktisat [slug_en] => economics [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/iktisat\/1519397224-iktisat_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":66018,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/iktisat\/1519397224-iktisat_bolum.jpg"},"caption":"1519397224-iktisat_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/iktisat\/1519397224-iktisat_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/iktisat\/iktisat.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":61513,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/iktisat\/iktisat.jpg"},"caption":"iktisat.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/iktisat\/iktisat.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:51:35 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 28 [lft] => 65 [rgt] => 66 [depth] => 2 [color] => [url] => econ [home_page_id] => 37 [atacs_id] => 21 [parent] => 0 [master_id] => 105 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 63 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 33 [name_tr] => İktisat [name_en] => Economics [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => iktisat [slug_en] => economics [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/iktisat\/1519397224-iktisat_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":66018,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/iktisat\/1519397224-iktisat_bolum.jpg"},"caption":"1519397224-iktisat_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/iktisat\/1519397224-iktisat_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/iktisat\/iktisat.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":61513,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/iktisat\/iktisat.jpg"},"caption":"iktisat.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/iktisat\/iktisat.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:51:35 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 28 [lft] => 65 [rgt] => 66 [depth] => 2 [color] => [url] => econ [home_page_id] => 37 [atacs_id] => 21 [parent] => 0 [master_id] => 105 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 63 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1