ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU - 21 07 2020

 

21.07.2020

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

 “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan “03.07.2020 tarihli ilana 5 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre yapılan sıralamada giren 3 adayın şartları sağladığı görülmüştür.

 

MADDE 10 – (Değişik:RG-14/3/2016-29653) (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

Adayların yabancı dil neticeleri (İngilizce Dil düzeyi) ve ALES puanı esas alınarak yapılan sıralamada ilk 3 adayın şartları sağladığı görülmüştür.

Sıra No

ADI SOYADI

YABANCI DİL %40

ALES %60

TOPLAM

1

Ömer Adıgüzel

 

83,75000

 

81,40092

 

82,34055

 

2

Nuray Can

 

76,25000

 

81,68820

 

79,51292

 

3

Önder Orbeyi

 

72,50000

 

83,70169

 

79,22101

 

4

Cengiz Sinan Kostakoğlu

 

Şartları Sağlayamıyor

5

Onur Yolal

Şartları Sağlayamıyor

 

 

Sınav Tarihi : 24/07/2020
Sınav Saati : 10:30
Sınav Yeri : Mühendislik Fakültesi A2 Blok 2.KAT 2023 Nolu Sınıf