ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI - 29 07 2020

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne Araştırma Görevliliği için başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucunda bilim sınavına girmeye hak kazanan 3 adayın 3’ü 24.07.2020 tarihinde saat 10:30’da yapılan bilim sınavına girmiştir.

Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında Bilim Sınavında alınması gereken en az not olan 60 (altmış) puan ve genel toplamda 100 üzerinden en az 65 puan kriterlerinin her ikisini de Bilim Sınavına giren adaylardan yalnızca Nuray Can sağlamıştır. Diğer adaylar yukarıdaki kriterleri sağlayamadığından başarısız olmuştur ve bu durumda yedek aday da seçilememiştir.

 

Yapılan giriş sınav sonrasında, ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak nihai değerlendirme yapılmıştır.

Kadroya atanmak üzere Nuray Can asil olarak belirlenmiştir.

 

 

 

Sıra No

Ad-Soyad

Puanlar ve Ağırlıkları

Toplam

Yabancı Dil (%10)

ALES           (%30)

Mezuniyet  (%30)

Giriş Sınavı (%30)

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

1

Nuray Can

76,25

7,62

81,68

24,50

85,58

25,67

60,00

18,00

75,80

2

Ömer Adıgüzel

83,75

8,37

81,40

24,42

86,22

25,86

BAŞARISIZ

 

3

Önder Orbeyi

72,50

7,25

83,70

25,11

58,93

17,67

BAŞARISIZ