ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
17.06.2021

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

 “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan “31.05.2021 tarihli ilana 25 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre yapılan sıralamaya giren 10 aday aşağıda sıralanmıştır.

 

MADDE 10 – (Değişik:RG-14/3/2016-29653) (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

Aşağıdaki tabloda yer alan adaylar, 21.06.2021 günü saat 10:30’da Mühendislik Fakültesi A-2 Blok, 1. Kat, 1017 no’lu sınıfda yapılacak “yazılı sınava” davet edilmektedirler.

Sıra No

ADI ve SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

YABANCI DİL (%40)

ALES (%60)

NOTU

NOTU

1

T... N... A...

90,00000

87,37688

88,426128

2

M... M...

86,25000

87,96961

87,281766

3

B... Ç...

85,00000

88,66804

87,200824

4

E... Ç...

90,00000

82,81670

85,69002

5

M... R... D...

82,50000

85,43424

84,260544

6

M... Y...

75,00000

89,43143

83,658858

7

S... T...

86,25000

79,61024

82,266144

8

A... C...

70,00000

89,18263

81,509578

9

T... K...

86,25000

77,77303

81,163818

10

A... N... Ç...

77,50000

83,39709

81,038254