Mütevelli Heyetimizin 06.10.2021 tarihli toplantısı ile "Atılım Üniversitesi Burs Yönetmeliği"nin (C) bendinde yer alan Akademik Başarı Bursları için 2022-2023 akademik yılında (2.1) maddesinde yer alan burslar için 2021-2022 akademik yılında Üniversitemiz lisans programlarında İngilizce hazırlık eğitimi gören öğrenciler haricindeki toplam öğrenci sayısının %5'i oranında burs kontenjanı tahsis edilmesine, (2.2) maddesinde yer alan burslar için 2021- 2022 akademik yılında üniversite genelinde yapılacak sıralamada en yüksek not ortalamasına sahip ilk 50 öğrencinin yararlandırılmasına karar verilmiştir. Üniversitemiz fakülte ve birimlerinin ilan panoları ile web sayfasında gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Yalçın ZAİM

Mütevelli Heyet Başkanı