Avrupa Uzaktan Radyo laboratuvarı - Bilgisayar Kadar Yakın bir Laboratuvar
01.03.2010

Avrupa Uzaktan Radyo Laboratuarı (European Remote Radio Laboratory-ERRL), Avrupa Birliği tarafından Leonardo Da Vinci programı kapsamında desteklenen, 516000 Euro bütçesi ile bir “uzaktan laboratuar eğitimi” projesidir. Proje 7 farklı ülkeden 8 akademik kuruluşun ortak katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. ERRL projesi yüksek teknoloji ürünü olan radyo haberleşme laboratuarı cihazlarına internet aracılığıyla uzaktan erişim sağlamayı hedeflemiştir. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan kullanıcılar istedikleri yerden, istedikleri anda kendi bilgisayarlarını kullanarak web-tabanlı deneyler gerçekleştirebilmektedirler.
Telekomünikasyon endüstrisindeki hızlı gelişmeler ve kablosuz haberleşme ağlarının yaygınlaşması, yüksek frekans teknolojisiyle ilgili kariyer programlarını belirgin bir biçimde etkilemiştir. Bu gelişmeler telekomünikasyon/radyo haberleşmesi alanında teknik eleman ihtiyacını artırmıştır. Diğer taraftan, ilişkili alanlarda çalışanlar da (mühendis, yönetici v.b.) radyo haberleşmesi konusunda kendilerini geliştirme ihtiyacı hissetmeye başlamışlardır.
ERRL, radyo haberleşmesi konusunda eğitim veren yüksek okul ve mühendislik bölümlerine ve bunların yanı sıra kendisini yetiştirmek isteyen teknisyen ve mühendislere hizmet vermek üzere geliştirilmiştir. ERRL uzaktan erişime olanak veren ve 7 gün 24 saat internet aracılığıyla kullanıma açık bir laboratuardır. Telekomünikasyon ve radyo sistemleri alanında farklı bilgi düzeyinde bulunan kullanıcıların, özel laboratuar cihazlarını ve deney düzeneklerini istedikleri mekanda ve zaman kısıtlaması olmaksızın uzaktan kullanmalarını sağlar.
ERRL farklı dillerde hizmet vermektedir. Deneyler ve ders içerikleri, Avrupa Birliği’nin EQF standartlarına göre üç farklı seviyede hazırlanmış, ülkemizdeki ve Avrupa ülkelerindeki üniversitelerin eğitim programları ve telekomünikasyon sektörünün ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmuştur. Kişilerin kendi tercihleri doğrultusunda farklı öğrenme yöntemleri izlemelerine imkan tanınmıştır. ERRL laboratuarı bu alanda dünyadaki ilk uzaktan laboratuvarı olma özelliğine sahiptir.
ERRL projesi, Atılım Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümleri bünyesinde çalışan radyo haberleşme sistemleri uzmanları ve uzaktan eğitim uzmanları tarafından yürütülmüş ve başarıyla tamamlanmıştır. Halen gerek ülkemizde ve gerek dünyanın çeşitli bölgelerinde ERRL’nin sunduğu imkanları kullanan birçok kişi ve kuruluş, aldıkları uzaktan laboratuvar hizmetleri ile ilgili olumlu görüşler ifade etmektedirler. ERRL’nin mevcut eğitim sistemine kazandırdığı yenilikçi ve yaygınlaştırıcı yaklaşımlar, öğrencilere etkili öğretim ortamları sağlanması açısından son derece önemlidir.

Daha fazla bilgi için ERRL sayfasını ziyaret ediniz