Atılım Universitesi ve University of Applied Sciences Upper Austria (UUA) Arasında Çift Diploma Anlaşması
01.12.2020

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümümüz ve University of Applied Sciences Upper Austria (UUA) arasında imzalanan anlaşma ile koşulları sağlayan öğrencilerimiz çift diploma ile mezun olabilecek.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında yüksek nitelikli, uluslararası odaklı bir uzmanlık kazandırmak için tasarlanan program çerçevesinde öğrencilerimiz 3 yılı üniversitemizde olmak üzere toplam 5 yıllık eğitim süresi içinde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlama şansı bulacaklar.

Not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olan öğrencilerimizin başvurabileceği programdan genel değerlendirme sonunda her akademik yıl 10 öğrencimiz yararlanabilecek.

Programın Amacı

Program, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında yüksek nitelikli, uluslararası odaklı bir uzmanlık kazandırmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler, Atılım'da lisans eğitimlerinin 3 akademik yılı için öğrenimlerine başlarlar. Öğrenciler, UUA'daki Elektrik Mühendisliği yüksek lisans programının birinci yıl dersini tamamlayarak Avusturya'da art arda iki değişim dönemi devam ederler. Değişim dönemlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Atılım Üniversitesi'nden lisans diploması alır ve UUA, Avusturya'daki Elektrik Mühendisliği yüksek lisans programında normal öğrenci olarak eğitimlerine devam edebilir ve tamamlayabilirler. Bu sözleşmede belirtilmeyen durumlarda çift diploma programı öğrencileri için UUA lisansüstü eğitim kriterleri ve Atılım Üniversitesi lisans eğitim kriterleri aranır.

Programın Yapısı

Atılım'daki lisans programının iş yükü 240 AKTS'dir. Yüksek lisans programlarının iş yükü 120 AKTS'dir. Müfredat, ortak üniversiteler arasında eşleştirilmiştir. UUA'da alınan dersler, UUA'da lisansüstü dersler olarak, Atılım Üniversitesi'nde ise son sınıf dersleri olarak kabul edilebilir. Öğrenciler bir akademik yılda 60 AKTS alabilirler. Avusturya'daki değişim yılında elde edilen akademik başarılar Atılım'da tanınacaktır.

Bu programa kabul edilecek maksimum öğrenci sayısı akademik yıl başına 10'dur.

Program Başvuru Şartları

İkinci sınıfın sonunda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı öğrencileri, Atılım Üniversitesi'ndeki programlarının birinci ve ikinci yıl müfredatının gerektirdiği tüm dersleri tamamlamaları koşuluyla (not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5). En az 2.5 genel not ortalaması ile dört yarıyılı tamamlayan öğrenciler arasından Bölüm tarafından yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından en fazla 10 aday belirlenir. Bu adaylar takip eden 5. ve 6. yarıyıllarda Bölüm tarafından izlenir. Öğrencilerin başarı düzeylerini korumaları gerekir (not ortalaması en az 2,5). Ayrıca adayların Atılım Üniversitesinde kayıt yaptırdıkları programın son sınıf müfredatına ait dersleri herhangi bir UUA dersine eşdeğer olmayanları en geç 6. yarıyılın sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. Bölüm tarafından belirtilen şartlara göre uygun görülen adaylar UUA'ya bildirilir.

Seçilen adayların kesinleşmesi yukarıda belirtilen kriterlere göre Atılım'a göre UUA'nın takdirindedir. Atılım Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (EE) kodlu derslerden seçim amacıyla not ortalamaları aynı olan öğrenciler sıralanır.